Projects

Muntterinkangas

Pielavesi ja Keitele Suunnitteluvaiheessa

Muntterinkangas numeroina

120-140 MW

Kokonaisteho

max. 17

Voimaloiden määrä

350 M

Pyyhkäisykorkeus

2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar valmistelee Pohjois-Savossa Pielaveden ja Keiteleen alueelle noin 120-140 MW:n tuulipuistoa. Muntterinkankaan suunnittelualue sijaitsee Hirvenselän ja Vuonamonlahden välisellä alueella, noin 10 kilometriä Keiteleen kirkonkylältä pohjoiseen ja noin 15 kilometriä Pielaveden kirkonkylältä luoteeseen. Pielaveden alueelle on suunnitteilla enintään 17 voimalaa ja Keiteleen alueelle enintään kolme.
Alue on osoitettu vireillä olevan Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 kaavaluonnoksessa tuulivoimatuotannon alueeksi.

Muntterinkankaan tuulivoimaosayleiskaavoitus käynnistyy vuonna 2022. Alueelle suunnitellaan pyyhkäisykorkeudeltaan maksimissaan 350 metrisiä tuulivoimaloita. Hankkeen ympäristövaikutukset tutkitaan hanketta varten käynnistettävässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) ja kaavoitusprosessin yhteydessä.

Alueen rinnakkainen käyttö muuhun toimintaan kuten esimerkiksi marjastukseen on edelleen sallittua myös tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen.

Rakentamisaikataulu

Harjannevan tuulivoimahankkeen suunniteltu rakentamisen aloitus on noin vuonna 2025-2026 ja tuotannon aloittaminen on noin vuonna 2027.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Omistus

Ilmatar edistää Muntterinkankaan tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Ilmatar Pielavesi Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Pielavesi.

Lisätiedot

Timo Laitinen
Ilmatar Energy Oy
Project Development Manager
+358 40 550 5500
timo.laitinen@ilmatar.fi