Projects

Muntterinkangas

Pielavesi ja Keitele Suunnitteluvaiheessa

Muntterinkangas numeroina

120-160 MW

Kokonaisteho

max. 20

Voimaloiden määrä

350 M

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar valmistelee Pohjois-Savossa Pielaveden ja Keiteleen alueelle noin 120-160 MW:n tuulipuistoa. Muntterinkankaan suunnittelualue sijaitsee Hirvenselän ja Vuonamonlahden välisellä alueella, noin 10 kilometriä Keiteleen kirkonkylältä pohjoiseen ja noin 15 kilometriä Pielaveden kirkonkylältä luoteeseen.

Pielaveden alueelle on suunnitteilla enintään 17 voimalaa ja Keiteleen alueelle enintään kolme. Alueelle suunnitellaan pyyhkäisykorkeudeltaan maksimissaan 350 metrisiä tuulivoimaloita. Alue on osoitettu vireillä olevan Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 kaavaluonnoksessa tuulivoimatuotannon alueeksi.

Pielaveden tekninen lautakunta on hyväksynyt 21.12.2021 kokouksessaan Ilmattaren kaavoitusaloitteen Pielaveden puolen kaavoittamisesta ja Keiteleen kunnanhallitus 7.3.2022 kokouksessaan Keiteleen puolen kaavoittamisesta. Hanke on saanut puoltavan lausunnon puolustusvoimilta.

Muntterinkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on alkanut ja Pohjois-Savon ELY-keskus on asettanut hankkeen YVA-ohjelman nähtäville 4.5.2022. Hankkeen YVA-ohjelmaan voi tutustua hankkeen YVA-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/muntterinkangastuulivoimaYVA

 

Rakentamisaikataulu

Muntterinkankaan tuulivoimahankkeen suunniteltu rakentamisen aloitus on noin vuonna 2025-2026 ja tuotannon aloittaminen on noin vuonna 2027.

 

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

 

Omistus

Ilmatar edistää Muntterinkankaan tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Ilmatar Pielavesi Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Pielavesi.

 

Lisätiedot

Timo Laitinen
Project Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 40 550 5500
[email protected]