Projects

Muntterinkangas

Pielavesi ja Keitele Suunnitteluvaiheessa

Muntterinkangas numeroina

120-200 MW

Kokonaisteho

max. 20

Voimaloiden määrä

350 M

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Taustatiedot

Ilmatar valmistelee Pohjois-Savossa Pielaveden ja Keiteleen alueelle noin 120-200 MW:n tuulipuistoa. Muntterinkankaan suunnittelualue sijaitsee Hirvenselän ja Vuonamonlahden välisellä alueella, noin 10 kilometriä Keiteleen kirkonkylältä pohjoiseen ja noin 15 kilometriä Pielaveden kirkonkylältä luoteeseen. Pielaveden alueelle on suunnitteilla enintään 17 voimalaa ja Keiteleen alueelle enintään kolme. Alueelle suunnitellaan pyyhkäisykorkeudeltaan maksimissaan 350 metrisiä tuulivoimaloita.  Alue on osoitettu vireillä olevan Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 kaavaluonnoksessa tuulivoimatuotannon alueeksi.

Pielaveden tekninen lautakunta on hyväksynyt 21.12.2021 kokouksessaan Ilmattaren kaavoitusaloitteen Pielaveden puolen kaavoittamisesta ja Keiteleen kunnanhallitus 7.3.2022 kokouksessaan Keiteleen puolen kaavoittamisesta. Hanke on saanut puoltavan lausunnon puolustusvoimilta.

Muntterinkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on valmistunut ja Pohjois-Savon ELY-keskus on asettanut hankkeen YVA-selostuksen nähtäville 15.9.2023. Hankkeen YVA-selostukseen voi tutustua hankkeen YVA-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/muntterinkangastuulivoimaYVA

Hanketta, ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja YVA-menettelyn kulkua sekä hankkeen osayleiskaavoitusta esitellään yleisötilaisuudessa Pielavedellä 31.10.2023 klo 17.00 alkaen Suojalassa osoitteessa Puistotie 8 ja Keiteleellä 1.11.2023 klo 17.00 alkaen Wanhalla Meijerillä osoitteessa Wanha Meijerintie 6. Ennen tilaisuuksien alkua järjestetään kahvitarjoilu. Tilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Linkit tilaisuuksiin lisätään hankkeen YVA-sivuille ja tälle sivulle lähempänä yleisötilaisuuden ajankohtaa.

Rakentamisaikataulu

Muntterinkankaan tuulivoimahankkeen suunniteltu rakentamisen aloitus on noin vuonna 2025-2026 ja tuotannon aloittaminen on noin vuonna 2027.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Omistus

Ilmatar edistää Muntterinkankaan tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Ilmatar Pielavesi Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Pielavesi.

 

Lisätiedot

Timo Laitinen
Project Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 40 550 5500
[email protected]