< Projects

Ollinkorpi

Ii Suunnitteluvaiheessa

Ollinkorpi numeroina

300 MW

Kokonaisteho

10+

Voimaloiden määrä

300 m

Pyyhkäisykorkeus

2023-2025

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar valmistelee parhaillaan tuulipuistoa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevaan Iin kuntaan. Ollinkorven suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Iin koillispuolella.  Tuulipuistoon oli kaavaluonnosvaiheessa suunnitteilla 42 voimalaa, ja nyt ehdotusvaiheessa suunnitteilla on 10 voimalaa. Hankekoon pienentymisen taustalla on muun muassa kaavaluonnosvaiheessa saatu yhteysviranomaisen tulkinta nykyisen maakuntakaavan hyväksyttävästä poikkeamasta. Ilmatar tulee selvittämään muiden voimaloiden toteutusmahdollisuutta sen mukaan, mitä tuleva maakuntakaava tulee mahdollistamaan.

Projektin valmistelu

Yhdistetty ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja tuulivoimaosayleiskaavoitus on alkanut vuonna 2019. Ympäristövaikutusten arviointi -dokumentteihin ja kaavamateriaaleihin voi tutustua tästä linkistä.

Hallinnointi ja Operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.