< Projects

Ollinkorpi

Ii Suunnitteluvaiheessa

Ollinkorpi numeroina

300 MW

Kokonaisteho

42

Voimaloiden määrä

300 m

Pyyhkäisykorkeus

2023-2025

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar valmistelee parhaillaan tuulipuistoa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevaan Iin kuntaan. Ollinkorven suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Iin koillispuolella.  Tuulipuistoon on suunnitteilla 42 voimalaa. Hyvien tuuliolosuhteiden ja suuren asuttamattoman alueen ansiosta kohde soveltuu erinomaisesti tuulivoiman tuotantoon.

Projektin valmistelu

Yhdistetty ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja tuulivoimaosayleiskaavoitus on alkanut vuonna 2019. Ympäristövaikutusten arviointi -dokumentteihin voi tutustua tästä linkistä.

Hallinnointi ja Operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Nykytila

Nykytila

Ympäristövaikutusten arviointi ja kaavaluonnos ovat valmistuneet ja ne asetettiin Iin kunnan sivuille nähtäville helmikuussa 2021. OAS- ja YVA-suunnitelmavaiheessa suunnitteilla oli 63 voimalaa. Viranomaiskeskustelujen, saatujen palautteiden ja tehtyjen selvitysten pohjalta kaavaluonnokseksi on valikoitunut 42 voimalan vaihtoehto. Tämä ratkaisu ottaa kattavasti huomioon saatujen palautteiden lisäksi mm. linnuston, virkistyksen ja etäisyydet asutukseen.

Lisätietoja projektista antaa

Noora Jaakamo
Ilmatar Windpower Oyj
Hankekehittäjä
+358 50 406 3136

Nykytila

Ympäristövaikutusten arviointi ja kaavaluonnos ovat valmistuneet ja ne asetettiin Iin kunnan sivuille nähtäville helmikuussa 2021. OAS- ja YVA-suunnitelmavaiheessa suunnitteilla oli 63 voimalaa. Viranomaiskeskustelujen, saatujen palautteiden ja tehtyjen selvitysten pohjalta kaavaluonnokseksi on valikoitunut 42 voimalan vaihtoehto. Tämä ratkaisu ottaa kattavasti huomioon saatujen palautteiden lisäksi mm. linnuston, virkistyksen ja etäisyydet asutukseen.

Lisätietoja projektista antaa

Noora Jaakamo
Ilmatar Windpower Oyj
Hankekehittäjä
+358 50 406 3136