Projects

Ollinkorpi

Ii Suunnitteluvaiheessa

Ollinkorpi numeroina

50-90 MW MW

Kokonaisteho

10

Voimaloiden määrä

300 m

Pyyhkäisykorkeus

2026

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar valmistelee parhaillaan tuulipuistoa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevaan Iin kuntaan. Ollinkorven suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Iin koillispuolella. Ollinkorven hanke on alkanut laajana ja on sittemmin ajan myötä tarkentunut kaavaprosessin myötä.

Yhdistetty ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja tuulivoimaosayleiskaavoitus on alkanut vuonna 2019 ja osayleiskaava on hyväksytty 31.10.2022 ja rakennusluvat on hyväksytty 24.4.2023. Tällä hetkellä valmistaudumme rakennusvaiheeseen, joka alkaa arviolta aikaisintaan vuonna 2025.

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy.

Lisätiedot

Noora Jaakamo
Hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 50 406 3136
[email protected]