< Projects

Ollinkorpi

Ii Suunnitteluvaiheessa

Ollinkorpi numeroina

63

Voimaloiden määrä

300 m

Pyyhkäisykorkeus

Taustatiedot

Ilmatar valmistelee parhaillaan suurta tuulipuistoa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevaan Iin kuntaan. Ollinkorven suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Iin koillispuolella.  Tuulipuistoon on suunnitteilla noin 63 voimalaa. Hyvien tuuliolosuhteiden ansiosta kohde soveltuu erinomaisesti tuulivoiman tuotantoon.

Projektin valmistelu

Yhdistetty ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja tuulivoimaosayleiskaavoitus on alkanut vuonna 2019. YVA-dokumentteihin voi tutustua linkistä: https://www.ymparisto.fi/ollinkorventuulivoimayva

Tuulipuiston kaupallinen käyttöönotto tapahtuu 2020-luvun puolivälissä. Iissä tullaan käyttämään edistyksellisintä tuulivoimateknologiaa ja tuulivoimalan lapojen pyyhkäisykorkeus on korkeintaan 300 metriä.

Tuulipuiston hallinnointi

Tuulipuiston valmistumisen jälkeen sen laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Lisätietoja projektista antaa

Noora Jaakamo
Ilmatar Windpower Oyj
Hankekehittäjä
+358 50 406 3136