Projects

Ooperi

Seinäjoki Suunnitteluvaiheessa

Ooperi numeroina

max. 21

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Vudoen 2021 lopulla Ilmatar alkoi tutkia mahdollisuutta rakentaa tuulipuisto Seinäjoen Ooperin alueelle, johon voitaisiin sijoittaa enintään 21 tuuliturbiinia. Alueella vallitsevat laadukkaat tuuliolosuhteet ja sen yhteensopivuus olemassa olevien maankäyttötarkoitusten kanssa tekevät siitä suotuisan tuulivoiman tuotannolle.

Lopullinen tuuliturbiinien määrä, niiden sijainti ja maankäytön suunnitelma tarkentuvat seuraavien vuosien aikana tutkimus- ja maankäytön suunnitteluprosessin aikana.

Lopputulokseen vaikuttaa useita tekijöitä, kuten kannanottoja, mielipiteitä ja keskusteluja sidosryhmien kanssa liittyen maankäyttösuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin vaikutuksiin. Ilmatar edistää Ooperi-tuulivoimahanketta Ilmatar Ooperi Oy:n kautta.

Nykytilanne

Toukokuussa 2022 Ilmatar jätti Seinäjoen kaupungille maankäytön suunnitelmaesityksen. Ehdotus mahdollistaa maankäytön suunnitteluprosessin ja perusteelliset tutkimukset.

Seinäjoen kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tuulivoiman maankäytön suunnitteluprosessin aloittamisen Ooperin alueella kokouksessaan 6. kesäkuuta 2022. Koko prosessi kestää noin kaksi vuotta. Näin ollen tuulipuiston rakentaminen voi alkaa aikaisintaan vuonna 2025.

Lisätiedot

Pietari Keskinen
hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 625 7170
[email protected]