Projects

Ooperi

Seinäjoki Suunnitteluvaiheessa

Ooperi numeroina

max. 21

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Ilmatar on selvittänyt vuoden 2021 loppupuolelta alkaen mahdollisuuksia toteuttaa Seinäjoen Ooperin alueella maksimissaan 21 voimalan tuulipuistoa. Hyvät tuuliolosuhteet ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät alueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana.

Suunnittelun lopputulokseen vaikuttaa muun muassa kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.
Ilmatar edistää Ooperin tuulivoimahanketta Ilmatar Ooperi Oy:n kautta.

 

Nykytilanne

Ilmatar on jättänyt toukokuussa 2022 kaavoitusaloitteen Seinäjoen kaupungille. Se mahdollistaa kaavoitusprosessin ja kattavan selvitystyön aloittamisen.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksyi Ooperin alueen tuulivoimakaavan käynnistämisen 6.6.2022 käydyssä kokouksessa yksimielisesti. Kaavoitusprosessin kesto on noin kaksi vuotta. Tuulipuiston rakentaminen alkaisi aikaisintaan vuonna 2025.

 

 

Lisätiedot

Pietari Keskinen
Hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 625 7170
[email protected]