Projects

Pahkakoski

Ii Rakenteilla

Pahkakoski numeroina

n. 200 MW

Kokonaisteho

30

Voimaloiden määrä

245 m

Pyyhkäisykorkeus

2025-2026

Käyttöönotto

Taustatietoa

Iin Pahkakosken tuulivoimahanke sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Iin kuntaan kuuluvalla Pahkakosken ulkopalstalla, Oulun kaupunkiin kuuluvan Yli-Iin alueen läheisyydessä. Alueelle nousee lähivuosina 30 teollisen kokoluokan tuulivoimalaa. Kyseessä on merkittävän kokoluokan uusiutuvan energian hanke, jolla on merkittäviä vaikutuksia aluetalouden, vihreän siirtymän ja Suomen hiilineutraaliustavoitteiden hyväksi.

Ilmatar on hankkinut Pahkakosken ja Jäkäläkankaan maatuulivoimahankkeiden oikeudet saksalaiselta Alterric Internationale Beteiligungs GmbH:lta vuodenvaihteessa 2022-2023. Tuulivoima-alueelle on jo aiemmin laadittu kattava YVA (ympäristövaikutusten arviointimenettely) ja tuulivoiman rakentamisen mahdollistava osayleiskaava (kaavahyväksyntä 2018) ja tuulivoimaloilla on lainvoimaiset rakennusluvat.

Alueelle on jo toteutettu alustavia infratöitä, muun muassa sähköasema ja 110 kilovoltin suurjännitteinen ilmajohto sähkön siirtämiseksi tuulivoima-alueelta yleiseen sähköverkkoon. Varsinaisten tuulivoimaloiden rakentaminen, mukaan lukien tuulivoimaloiden nostokenttien ja huoltotiestön rakentaminen ja perusten valaminen, ja on tarkoitus tehdä vuosien 2023-2024 aikana, jolloin varsinaiset tuulivoimaloiden pystytykset voitaisiin toteuttaa alustavana arvioina vuoden 2025 aikana. Tuulivoimapuiston varsinainen kaupallinen tuotanto voisi tällöin alkaa 2025-2026 aikana. Tuulipuiston rakentamisen tarkempi aikataulu tullaan kertomaan lopullisen sitovan investointipäätöksen jälkeen.

Tuulivoima-alue on ollut pääosin metsätalouskäytössä ja se sijaitsee etäällä asutuksesta. Hyvät tuuliolosuhteet, pitkä etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekee Pahkakoskesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Omistus

Ilmatar omistaa hankkeen oikeudet ja on suunnitellut pysyvän sen pitkäaikaisena omistajana koko elinkaaren ajan. Hanketta varten on perustettu oma erillinen tytäryhtiö Pahkakosken Energia Oy (Y-tunnus 2735396-5), jonka kotipaikka on Ii. Tämä lisää hankkeen positiivisia talousvaikutuksia kaupungin alueella yhteisöverojen kohdentuessa Iihin.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan aurinkopuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy.

Lisätietoa

Niklas Löf
projektipäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 670 6912
[email protected]