Somero Toiminnassa

Palma numeroina

17 Mw

Kokonaisteho

4

Voimaloiden määrä

180 m

Pyyhkäisykorkeus

2023

Käyttöönotto

Taustatiedot

Palman tuulivoima-alue sijaitsee mäkisellä alueella Someron keskustasta koilliseen. Hyvät tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät Palmasta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Palmaan rakennettujen neljän 4,3 MW voimalan odotetaan tuottavan vuosittain noin 50 gigawattituntia puhdasta energiaa.

Hankkeelle myönnetyn suunnittelutarveratkaisun yhteydessä on selvitetty alueen luontoarvot sekä tehty kattavat tuulivoimapuiston ympäristövaikutusarviot 2012. Palman tuulivoimapuistoon on myönnetty 2015 rakennusluvat neljälle tuulivoimalalle.

Alueen rinnakkainen käyttö muuhun toimintaan kuten esimerkiksi marjastukseen on edelleen sallittua myös tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen.

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy.

Ilmatar omistaa Palman tuulivoimahankkeen tytäryhtiönsä Ilmatar Somero Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Somero.

 

Lisätiedot

Sami Holappa
TCM Engineer
+358 40 610 1665
[email protected]