Somero Rakenteilla

Palma numeroina

20 Mw

Kokonaisteho

4

Voimaloiden määrä

180 m

Pyyhkäisykorkeus

2023

Käyttöönotto

Taustatiedot

Palman tuulivoima-alue sijaitsee mäkisellä alueella Someron keskustasta koilliseen. Alue on metsätalouskäytössä. Hyvät tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät Palmasta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Palmaan tulee neljä 2–5 MW:n tuulivoimalaa. Palmaan rakennettavien voimaloiden odotetaan tuottavan vuosittain yli 40 gigawattituntia puhdasta energiaa.

Projektin valmistelu

Hankkeelle myönnetyn suunnittelutarveratkaisun yhteydessä on selvitetty alueen luontoarvot sekä tehty kattavat tuulivoimapuiston ympäristövaikutusarviot 2012. Palman tuulivoimapuistoon on myönnetty 2015 rakennusluvat neljälle tuulivoimalalle.

Alueen rinnakkainen käyttö muuhun toimintaan kuten esimerkiksi marjastukseen on edelleen sallittua myös tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy.

Omistus

Ilmatar edistää Palman tuulivoimahanketta Ilmatar Somero Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Somero.

Nykytila

Tuulivoimalan rakentaminen on aloitettu syksyllä 2019 ja tuulipuiston kaupallinen käyttöönotto tapahtuu 2020-luvun alussa.

 

Lisätietoja projektista antaa

Petri Ainonen

Ilmatar Energy Oy
Construction Manager
+358 40 847 3364
[email protected]