Projects

Palopättäränmäki

Seinäjoki Suunnitteluvaiheessa

Palopättäränmäki numeroina

110-160 MW

Kokonaisteho

16

Voimaloiden määrä

2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar selvittää tuulivoimahankkeen mahdollisuuksia Seinäjoen itäosassa. Alustavasti alueelle voisi sijoittaa maksimissaan noin 16 tuulivoimalaa.

Ilmatar on jättänyt Seinäjoen kaupungille tuulivoimahankkeesta kaavoitusaloitteen, joka on hyväksytty Seinäjoen kaupunginhallituksessa 11.4.2022. Tuulivoimaloiden määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat kaavaprosessin ja tulevien selvitysten myötä.

Hanke on saanut maanomistajilta vahvan tuen. Maanomistajien toivotaan olevan yhteydessä Ilmattareen, mikäli eivät ole vielä sopimusta tehneet.

 

Aikataulu

Osallistumis- ja arviointissuunnitelman (OAS) ja Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -suunnitelma oli nähtävillä 2.6. – 1.7.2022. Seuraavaksi hankkeessa laaditaan kaavaluonnos ja YVA-selostus, jotka asetetaan nähtäville arviolta vuoden 2023 lopulla.

Arvioitu kaavan hyväksyminen ajoittuisi vuodelle 2024, riippuen Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen aikataulusta.

 

Lisätiedot

Noora Jaakamo
Project Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 50 406 3136
[email protected]