Projects

Palopättäränmäki

Seinäjoki Suunnitteluvaiheessa

Palopättäränmäki numeroina

110-160 MW

Kokonaisteho

16

Voimaloiden määrä

2026-2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar selvittää tuulivoimahankkeen mahdollisuuksia Seinäjoen itäosassa. Alustavasti alueelle voisi sijoittaa maksimissaan noin 16 tuulivoimalaa.

Ilmatar on jättänyt Seinäjoen kaupungille tuulivoimahankkeesta kaavoitusaloitteen, joka on hyväksytty Seinäjoen kaupunginhallituksessa 11.4.2022. Tuulivoimaloiden määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat kaavaprosessin ja tulevien selvitysten myötä.

Hanke on saanut maanomistajilta vahvan tuen. Maanomistajien toivotaan olevan yhteydessä Ilmattareen, mikäli eivät ole vielä sopimusta tehneet.

Aikataulu

Seuraavaksi hankkeessa laaditaan kaavoitussopimus. Osallistumis- ja arviointissuunnitelman (OAS) ja Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -suunnitelman arvioidaan tulevan nähtäville toukokuussa 2022.

Arvioitu kaavan hyväksyminen ajoittuisi vuoden 2023 loppupuolelle tai vuodelle 2024, todennäköisesti riippuen Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen aikataulusta.

Lisätiedot

Noora Jaakamo
Project Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 50 406 3136
noora.jaakamo@ilmatar.fi