Projects

Piiparinmäki

Pyhäntä ja Kajaani Toiminnassa

Piiparinmäki numeroina

211 MW

Kokonaisteho

41

Voimaloiden määrä

155 / 230 m

Napa- / Pyyhkäisykorkeus

2022

Käyttöönotto

Taustatiedot

Pyhännän ja Kajaanin kuntiin sijoittuvaan Piiparinmäki-Murtomäki–projektiin sisältyy 41 voimalapaikkaa.

Rakentaminen alkoi vuoden 2019 lokakuussa ja ensimmäinen voimala pystytettiin syyskuussa 2020. Kaikki voimalat saatiin pystytetyiksi loppuvuodesta 2021. Valtion maille rakennettava, Metsähallituksen valmistelema tuulivoimapuisto tuottaa Suomen sähköverkkoon yli 700 GWh puhdasta sähköä vuosittain.

Ilmatar Energy vastasi tuulivoimapuiston rakentamisesta, Ilmatar Service puolestaan vastaa puiston teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista. Hankkeen rahoittajana toimi Glennmont Partners, yksi Euroopan suurimmista puhtaaseen energiaan keskittyvistä rahastoyhtiöistä. Kyseessä on Glennmontin ensimmäinen investointi Pohjoismaihin. 

Hankkeen kehittäjänä on toiminut Metsähallitus, joka kuuluu johtaviin tuulivoiman kehittäjiin Suomessa. Metsähallituksen myymien, valmiiksi kehitettyjen projektien tuotantoteho on yli 500 MW. Piiparinmäki-Murtomäki sijaitsee täysin valtion mailla. Se tuo merkittäviä taloudellisia hyötyjä sekä paikallisesti että valtion tasolla.

 

Tuulipuiston hallinnointi

Tuulipuiston valmistumisen jälkeen sen laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

 

Lisätiedot

Petteri Ollikainen
TCM-Engineer
Ilmatar Energy Oy
+358 40 610 4102
[email protected]