Projects

Pöytäsaarensuo

Juva Suunnitteluvaiheessa

Pöytäsaarensuo numeroina

2026

Käyttöönotto (arvio)

100 MWp

Kokonaisteho

125 ha

Pinta-ala

Taustatiedot

Taustatiedot

Juvan Pöytäsaarensuon entiselle turvetuotantoalueelle suunniteltu aurinkovoimapuisto on tarkoitus rakentaa noin 125 hehtaarin alueelle ja se tulee tuottamaan uusiutuvaa sähköä 100 MWp:n nimellisteholla.

Projekti on edennyt kaavapoikkeamis- ja rakennuslupavaiheeseen. Nopeimmillaan rakentaminen voisi alkaa alkuvuodesta 2025 ja alustava kaupallisen tuotannon ajankohta on vuonna 2026.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan aurinkopuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy.

Lisätiedot

Sami Kallio
Team Leader, Project Development
Ilmatar Energy Oy
+358 40 182 7500
[email protected]