Projects

Rasakangas

Kurikka Rakenteilla

Rasakangas numeroina

48 MW

Kokonaisteho

8

Voimaloiden määrä

129 / 210 m

Napa- / Pyyhkäisykorkeus

2022

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Rasakankaan tuulivoima-alue sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Kurikan keskustasta länteen. Alue on metsätalouskäytössä. Sijainti on otollinen tuulivoimatuotantoon, koska alueella on hyvät tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen on sopiva ja tuulivoimatuotanto on mahdollista sovittaa yhteen alueen muun maankäytön kanssa.

 

Projektin kehittäminen

Hankealueelle on laadittu tuulivoimaosayleiskaava, jotka on hyväksytty Kurikan kaupunginvaltuustossa vuonna 2014. Kaava mahdollistaa alueelle tuulivoimalan rakentamisen maksimissaan 210 metrin pyyhkäisykorkeudella. Hankkeen vaikutukset ympäristöön on arvioitu kattavasti kaavaprosessissa.

Alueen rinnakkainen käyttö muuhun toimintaan kuten esimerkiksi marjastukseen on edelleen sallittua myös tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen.

 

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

 

Omistus

Ilmatar hankki rakennusvalmiin Rasakankaan tuulivoimapuiston hankeoikeudet Megatuuli Oy:ltä kesällä 2020.

 

Nykytilanne

Tuulivoimaloiden rakennusluvat  saivat lainvoiman heinäkuussa 2020. Tällä hetkellä rakennustöitä tehdään Ilmattaren johdolla. Tuulipuiston rakennustyöt ovat valmistumassa vuoden 2022 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja antavat

Harri Rauma
Rakennuttamispäällikkö
+358 50 374 6109
[email protected]