< Projects

Rasakangas

Kurikka Rakenteilla

Rasakangas numeroina

45-55 MW

Kokonaisteho

8

Voimaloiden määrä

210 m

Pyyhkäisykorkeus

2022

Käyttöönotto

Taustatiedot

Rasakankaan tuulivoima-alue sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Kurikan keskustasta länteen. Alue on metsätalouskäytössä. Hyvät tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät sijainnista otollisen tuulivoimatuotantoon.

Projektin kehittäminen

Hankealueelle on laadittu tuulivoimaosayleiskaava, jotka on hyväksytty Kurikan kaupunginvaltuustossa vuonna 2014. Kaava mahdollistaa alueelle 9 modernin tuulivoimalan rakentamisen maksimissaan 210 metrin pyyhkäisykorkeudella. Hankkeen vaikutukset ympäristöön on arvioitu kattavasti kaavaprosessissa.

Alueen rinnakkainen käyttö muuhun toimintaan kuten esimerkiksi marjastukseen on edelleen sallittua myös tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Omistus

Ilmatar on hankkinut rakennusvalmiin Rasakankaan tuulivoimapuiston hankeoikeudet Megatuuli Oy:ltä kesällä 2020.

Nykytilanne

Tuulivoimaloiden rakennusluvat 39 tuulivoimalalle saivat lainvoiman heinäkuussa 2020. Tällä hetkellä Ilmatar tekee rakentamisen aloittamisen valmistelevia toimenpiteitä ja rakentamisen on ennakoitu alkavan vuoden 2021 aikana. Tuulipuiston on suunniteltu olevan tuotannossa vuoden 2023 aikana.

Rasakankaan rakentamisen uusimmat kuulumiset voit lukea alla olevasta linkistä:

Rasakankaan kuulumiset 3/2021

 

Lisätietoja antaa

Petter Sund
Projektipäällikkö
+358 40 538 9062

etunimi.sukunimi@ilmatar.fi