Projects

Rasakangas

Kurikka Toiminnassa

Rasakangas numeroina

48 MW

Kokonaisteho

8

Voimaloiden määrä

129 / 210 m

Napa- / Pyyhkäisykorkeus

2023

Käyttöönotto

Taustatiedot

Rasakankaan tuulivoima-alue sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Kurikan keskustasta länteen. Alue on metsätalouskäytössä. Sijainti on otollinen tuulivoimatuotantoon, koska alueella on hyvät tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen on sopiva ja tuulivoimatuotanto on mahdollista sovittaa yhteen alueen muun maankäytön kanssa.

Hankealueelle on laadittu tuulivoimaosayleiskaava, jotka on hyväksytty Kurikan kaupunginvaltuustossa vuonna 2014. Kaava mahdollistaa alueelle tuulivoimalan rakentamisen maksimissaan 210 metrin pyyhkäisykorkeudella. Hankkeen vaikutukset ympäristöön on arvioitu kattavasti kaavaprosessissa.

Alueen rinnakkainen käyttö muuhun toimintaan kuten esimerkiksi marjastukseen on edelleen sallittua myös tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen.

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Ilmatar hankki rakennusvalmiin Rasakankaan tuulivoimapuiston hankeoikeudet Megatuuli Oy:ltä kesällä 2020.

Rasakankaan tuulivoimapuisto otettiin kaupalliseen käyttöön 1.1.2023.

 

Lisätiedot

Petri Lepistö
TCM Engineer
+358 44 701 2299
[email protected]