Projects

Sarvikangas

Utajärvi Suunnitteluvaiheessa

Sarvikangas numeroina

2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar selvittää Utajärven kunnan Sarvikankaan lähistöllä sijaitsevan alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon. Tällä hetkellä tarkasteltava suunnittelualue on kooltaan noin 56 km2. Utajärven Sarvikankaan lähistöllä sijaitsevan alueen laaja asumaton metsätalousalue.

Syksyllä 2021 Utajärven kunta päätti käynnistää suunnitteluvarausmenettelyn, jonka tavoitteena oli selkeyttää tilannetta alueen tuulivoimahankkeiden suunnittelun osalta. Suunnitteluvaraus on Utajärven kunnassa käytössä oleva suunnittelua tukeva instrumentti, joka on kehitetty tarpeeseen, jossa samalla alueella tuulivoiman hankepotentiaalia suunnittelee useampi tuulivoimayhtiö. Suunnitteluvarauksen myöntäminen ei ole lupaus varsinaisesta kaavoituspäätöksestä. Suunnitteluvaraus on määräaikainen ja sarvikankaan alueen osalta kaksivuotinen. Suunnitteluvaraus myönnetään siis yhdelle hanketoimijalle tietyllä alueella ja varauksen aikana hanketoimijan odotetaan tekevän hankevalmistelua ja tuottavan laadukasta materiaalia varsinaisen kaavoitushakemuksen tueksi.

Ilmatar jätti Sarvikankaan hankkeestaan suunnitteluvaraushakemuksen yhdessä Winda Energy Oy:n kanssa. Yhteenliittymässä Ilmatar on vastuullinen hankekehityksestä vastaava taho ja Winda Energy Oy:n alueella laatimat maanvuokraussopimukset tulevat siirtymään Ilmattaren hankeyhtiölle hankkeen kaavoituksen käynnistyessä. Utajärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan 30.11.2021 myöntää alueen suunnitteluvarauksen Ilmatar Energy Oy:n ja Winda Energy Oy:n muodostamalle yhteenliittymälle. Suunnitteluvarauksen myötä Ilmatar on jatkanut Sarvikankaan tuulivoimahankkeen esiselvitystä ja hakenut muun muassa tuulivoimahankkeisiin vaadittavia keskeisiä lausuntoja eri viranomaisilta.

Ilmatar on suomalainen energiayhtiö, joka kehittää, rakentaa ja käyttää tuulivoimakohteita Suomessa tavoitteenaan muuttaa suomalaista energiantuotannon rakennetta ympäristöystävällisempään suuntaan. Ilmatar tulee seuraavien vuosien aikana rakentamaan n. 1000 MW uutta tuulivoimatuotantokapasiteettia Suomeen. Tuottamansa sähkön Ilmatar toimittaa yritys- ja kuluttaja-asiakkailleen. Energiayhtiönä Ilmatar on hankkeidensa pitkäaikainen omistaja ja pysyy hankkeissa mukana niiden elinkaaren loppuun saakka.

 

Alustava aikataulu

Alustavan aikataulun mukaan noin kaksivuotinen kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) alkaisi vuoden 2022 aikana.

Tämän jälkeen noin vuoden verran valmistellaan rakennusvaihetta ja itse rakennustyöt ajoittuisivat vuosille 2025-2026. Tällöin tuulivoimapuisto olisi tuotannossa vuonna 2027.

 

Maanvuokraus

Alueen maanomistajien yhteinen tahtotila maiden vuokraamisen osalta on edellytys hankkeen etenemiselle. Ilmatar Energy Oy:n ja Winda Energy Oy:n muodostama yhteenliittymä on laatinut alueen maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksia ja Ilmatar tarjoaa kaikille suunnittelualueen maanomistajille mahdollisuuden maidensa vuokraamiseen ensi alkuun suunnitteluvaihetta ja myöhemmin varsinaista tuulivoimatuotantoa varten.

Tuulivoimapuiston maanvuokrauksen yleisperiaatteet ovat samat kaikille maanomistajille ja esim. Winda Energy Oy:n aikaisemmin laatimat maanvuokrasopimukset tullaan päivittämään samansisältöisiksi Ilmattaren laatimien sopimusten kanssa, mikäli Utajärven kunta päättää käynnistää hankkeen kaavoituksen.

 

Ajankohtaista

Ilmatar haluaa esitellä esiselvitysvaiheemme etenemistä alueen maanomistajille, kertoa lisää maanvuokrauksesta sekä keskustella avoimesti hankkeen toteuttamisedellytyksistä paikan päällä Utajärvellä järjestettävissä kahdessa maanomistajatilaisuudessa.

Ilmatar järjestää samansisältöiset maanomistajatilaisuudet Utajärvellä torstaina 9.6.2022 ja perjantaina 10.6.2022. Molemmat tilaisuudet järjestetään Utajärven Hyvinvointitalolla (Kirkkotie 32, 91600 Utajärvi) klo 18:00-20:00. Maanomistajat ovat tervetulleita saapumaan paikalle jo klo 17:00 alkaen keskustelemaan vapaamuotoisesti hankkeesta. Voitte valita ajankohdista Teille parhaiten sopivan päivämäärän, ja tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Pyydämme Teitä ilmoittautumaan Utajärvellä järjestettäviin tilaisuuksiin 7.6.2022 mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai soittamalla tai lähettämällä tekstiviesti Olli-Pekka Nevalaiselle numeroon 040-6700 252. Viestissä pyydämme ilmoittamaan, oletteko osallistumassa tilaisuuteen paikan päällä vai etäyhteydellä. Lisäksi pyydämme ilmoittamaan, kumpana iltana olette osallistumassa tilaisuuteen. Ilmoitattehan myös mahdolliset rajoitteet ruokavaliossa.

Mikäli osallistutte etäyhteydellä, saatte paluuviestillä linkin, jonka kautta pääsette mukaan tilaisuuteen. Lisäksi voitte toimittaa hankkeeseemme tai maanvuokraukseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja ennen tilaisuutta sähköpostitse tai puhelimitse Sarvikankaan hankkeesta Ilmattarella vastaavalle hankekehityspäällikkö Lauri Vierrolle.

 

Lisätiedot

Lauri Vierto
Hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 50 376 5204
[email protected]