Projects

Siliäkangas

Karvia Suunnitteluvaiheessa

Siliäkangas numeroina

50-70 MW

Kokonaisteho

7

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Ilmatar selvittää Satakunnan Karvian Siliäkankaan alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon. Siliäkankaan suunnittelualue sijaitsee Karvian kuntakeskuksesta noin 6 km etäisyydellä pohjoisessa rajautuen Kauhajoen kuntarajaan ja samalla Etelä-Pohjanmaan maakuntarajaan. Alustavasti alueelle suunnitellaan noin 7 tuulivoimalan kokonaisuutta suunnittelualueen ollessa noin 1400 ha.

Keskustelut alueen maanomistajien kesken ovat parhaillaan meneillään ja alueella on jo laadittu maanvuokrasopimuksia. Hankkeessa on tavoitteena jättää kaavoituksen käynnistämisen mahdollistava kaavoitusaloite Karvian kuntaan lähitulevaisuudessa.

Rakentamisaikataulu

Siliäkankaan tuulivoimahankkeen suunniteltu rakentaminen on noin vuonna 2026-2027 ja tuotannon aloittaminen on noin vuonna 2027.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Omistus

Ilmatar edistää Siliäkankaan tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Ilmatar Karvia Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Karvia.

Lisätiedot

Timo Laitinen
Project Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 40 550 5500
[email protected]