Projects

Siliäkangas

Karvia Suunnitteluvaiheessa

Siliäkangas numeroina

50-70 MW

Kokonaisteho

7

Voimaloiden määrä

350 m

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar suunnittelee Satakunnan Karvian Siliäkankaan alueelle noin 50-70 MW:n tuulipuistoa.Siliäkankaan suunnittelualue sijaitsee Karvian kuntakeskuksesta noin 6 km etäisyydellä pohjoisessarajautuen Kauhajoen kuntarajaan ja samalla Etelä-Pohjanmaan maakuntarajaan. Alustavasti alueelle suunnitellaan noin 7 tuulivoimalan kokonaisuutta suunnittelualueen ollessa noin 1450 ha.Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja suunnittelualue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana. Suunnittelun lopputulokseen tulee vaikuttamaan muun muassa kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.

 

Nykytilanne

Karvian kunnanhallitus on hyväksynyt Ilmattaren kaavoitusaloitteen kokouksessaan 17.10.2022 kaavoituksen käynnistämisestä. Kaavoitusprosessi kestää noin kaksi vuotta. Siliäkankaan tuulipuiston suunniteltu tuotannon aloitus on aikaisintaan vuonna 2027.

 

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

 

Omistus

Ilmatar edistää Siliäkankaan tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Ilmatar Karvia Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Karvia.

 

Rakentamisaikataulu

Siliäkankaan tuulivoimahankkeen suunniteltu rakentaminen on noin vuonna 2026-2027 ja tuotannon aloittaminen on noin vuonna 2027.

 

Lisätiedot

Timo Laitinen
Project Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 40 550 5500
[email protected]