Projects

Stormskär

Ahvenanmaa Suunnitteluvaiheessa

Stormskär numeroina

2 000 mw

Kokonaisteho

100

Voimaloiden määrä

475 km2

Hankealue

Taustatiedot

Ilmatar Offshore suunnittelee merituulivoiman rakentamista ja tuotantoa kahdella Ahvenanmaan pohjoispuolella sijaitsevalla alueella, jotka on määritelty sopiviksi Ahvenanmaan merialuesuunnitelmassa. Stormskär on näistä alueista suurempi, ja se sijaitsee myös kaukana pohjoisessa.

Tuulipuisto on nimetty Stormskärin mukaan, joka on yksi Ahvenanmaan saariston 6 700 saaresta.

Nykytilanne

Merenpohjatutkimus on käynnissä, ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 alussa.

Lisätiedot

Stefan Husa
johtava asiantuntija, merialuesuunnittelu
Ilmatar Offshore Ab
+358 40 128 9122
[email protected]