Projects

Taaborinvuori

Laihia Suunnitteluvaiheessa

Taaborinvuori numeroina

max. 12

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Ilmatar on selvittänyt joulukuusta 2021 alkaen mahdollisuuksia toteuttaa Laihian Taaborinvuoren alueella maksimissaan 12 voimalan tuulipuistoa. Hyvät tuuliolosuhteet ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät alueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana.

Suunnittelun lopputulokseen vaikuttaa muun muassa kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.
Ilmatar edistää Taaborinvuoren tuulivoimahanketta Ilmatar Laihia Oy:n kautta.

 

Nykytilanne

Ilmatar on jättänyt toukokuussa 2022 kaavoitusaloitteen Laihian kuntaan. Se mahdollistaa kaavoitusprosessin ja kattavan selvitystyön aloittamisen.

Laihian kunnanhallitus hyväksyi Taaborinvuoren alueen tuulivoimakaavan käynnistämisen 6.6.2022 käydyssä kokouksessa yksimielisesti. Kaavoitusprosessin kesto on noin kaksi vuotta. Tuulipuiston rakentaminen alkaisi aikaisintaan vuonna 2025.

 

Lisätiedot

Pietari Keskinen
Hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 625 7170
[email protected]