Projects

Takamaa

Kouvola Suunnitteluvaiheessa

Takamaa numeroina

2025

Käyttöönotto
(arvio)

156 MWp

Kokonaisteho

157 ha

Pinta-ala

Taustatiedot

Maanvuokraneuvotteluja on käyty kiinnostuneiden maanomistajien kanssa vuosina 2022-2023, jonka jälkeen olemme aloittaneet keskustelut Kouvolan kaupungin ja muiden viranomaistahojen kanssa hankkeiden toteuttamisesta. Takamaan hankkeessa pyritään etenemään luvitukseen syksyn 2023 aikana. Rakentaminen voisi alkaa vuonna 2024 ja alustava kaupallisen tuotannon ajankohta on vuonna 2025.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan aurinkopuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy.

Lisätiedot

Sanni Kontinen
hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 675 6088
[email protected]