Projects

Takiankangas ja Hukkalansalo

Paltamo Suunnitteluvaiheessa

Takiankangas ja Hukkalansalo numeroina

350-500 mw

Kokonaisteho

50

Voimaloiden määrä

max. 350 m

Pyyhkäisykorkeus

2026-2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar suunnittelee kahta lähekkäin sijoittuvaa tuulivoimapuistoa Paltamon luoteisosassa. Hukkalansalon hankealue Vaarankylän pohjoispuolella rajautuu osittain Puolangan kuntarajaan. Läntisempi Takiankankaan alue Petäjälahden kylän pohjoispuolella puolestaan rajautuu sekä Vaalan että Puolangan kuntarajaan. Alustavien suunnitelmien mukaan Takiankankaan alueelle suunnitellaan 31 voimalaa ja Hukkalansalon alueelle 19 voimalaa. Tarkemmat voimalasijoittelut täsmentyvät suunnittelun aikana.
Paltamon kunnanhallitus on hyväksynyt Ilmattaren kaavoitusaloitteet molempien hankealueiden osalta kokouksessaan 11.10.2021. Kumpikin hankealue on saanut puoltavan lausunnon puolustusvoimilta, joka sallii voimalakoon aina 350 metriin asti.

Takiankankaan ja Hukkalansalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 8.6.-6.8.2022 Kainuun ELY-keskuksen sivuilla.

YVA-ohjelmassa kuvataan alueen nykytilaa, sekä kerrotaan alueella tehtävistä selvityksistä ja miten vaikutuksia tullaan arvioimaan. YVA-ohjelmasta jokainen voi jättää mielipiteensä 6.8.2022 mennessä sähköisesti [email protected] tai postitse osoitteeseen PL 115, 87101 Kajaani.

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään Paltamon Jättiläisenmaassa (Kivesvaarantie 40) 15.6.2022 klo 17.00 alkaen. Tällöin on mahdollisuus tulla tapaamaan hankkeesta vastaavia ilmatarlaisia tai kaavoituksesta ja vaikutusten arvioinnista vastaavia konsultin (FCG) edustajia. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Omistus

Hukkalansalon ja Takiankankaan tuulipuistojen kehityksestä ja tulevasta operoinnista vastaa Ilmatar Paltamo Oy. Yhtiön kotipaikka on Paltamo.

Lisätiedot

Ville Huovinen
Hankekehittäjä
Ilmatar Energy Oy
+358 45 672 1192
[email protected]

Jussi Mäkinen
Hankekehitysjohtaja
Ilmatar Energy Oy
+358 40 576 1097
[email protected]