Projects

Takiankangas ja Hukkalansalo

Paltamo Suunnitteluvaiheessa

Takiankangas ja Hukkalansalo numeroina

350-500 mw

Kokonaisteho

50

Voimaloiden määrä

max. 350 m

Pyyhkäisykorkeus

2026-2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar suunnittelee kahta lähekkäin sijoittuvaa tuulivoimapuistoa Paltamon luoteisosassa. Hukkalansalon hankealue Vaarankylän pohjoispuolella rajautuu osittain Puolangan kuntarajaan. Läntisempi Takiankankaan alue Petäjälahden kylän pohjoispuolella puolestaan rajautuu sekä Vaalan että Puolangan kuntarajaan. Alustavien suunnitelmien mukaan Takiankankaan alueelle suunnitellaan 31 voimalaa ja Hukkalansalon alueelle 19 voimalaa. Tarkemmat voimalasijoittelut täsmentyvät suunnittelun aikana.
Paltamon kunnanhallitus on hyväksynyt Ilmattaren kaavoitusaloitteet molempien hankealueiden osalta kokouksessaan 11.10.2021. Kumpikin hankealue on saanut puoltavan lausunnon puolustusvoimilta, joka sallii voimalakoon aina 350 metriin asti.

Kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvan YVA-suunnitelman arvioidaan tällä hetkellä tulevan nähtäville kevään 2022 aikana. Näissä kuvataan tarkemmin miten kuntalaisilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus jättää viralliset mielipiteensä prosessin aikana sekä esitetään yksityiskohtaisesti, minkälaisia selvityksiä ja vaikutusten arviointeja hankkeista tullaan laatimaan.

Lisätiedot

Ville Huovinen
Nuorempi hankekehittäjä
+358 45 672 1192
ville.huovinen@ilmatar.fi

Jussi Mäkinen
Head of Project Development
+358 40 576 1097
jussi.makinen@ilmatar.fi