Loviisa Suunnitteluvaiheessa

Tetom numeroina

45 MW

Kokonaisteho

8

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Ilmatar valmistelee Uudellamaalla sijaitsevaan Loviisan kaupunkiin noin 45 MW:n tuulipuistoa. Tetomin suunnittelualue sijaitsee Koskenkylän itäpuolella ja on kokonaisuudessaan metsätalouskäytössä. Tuulipuistoon on suunnitteilla 8 voimalaa.

Hyvien tuuliolosuhteiden ansiosta kohde soveltuu erinomaisesti tuulivoiman tuotantoon. Lisäksi alue on yksi harvoista tähän käyttöön osoitetuista alueista Uudenmaan tulevassa maakuntasuunnitelmassa.

 

Projektin valmistelu

Tetomin tuulivoimaosayleiskaavoitus on alkanut vuonna 2014. Loviisassa hyödynnetään edistyksellisintä tuulivoimateknologiaa ja tuulivoimalan lapojen pyyhkäisykorkeus on korkeintaan 340 metriä meren pinnasta. Hankkeen ympäristövaikutukset tutkitaan kaavoitusprosessin yhteydessä.

Alueen rinnakkainen käyttö muuhun toimintaan kuten esimerkiksi marjastukseen on edelleen sallittua myös tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen.

 

Rakentamisaikataulu

Tuulipuiston rakentamisaikataulu on kaavoitusprosessin viivästymisen takia avoinna. Tavoitteena on käynnistää rakentaminen 2020-luvun alkupuolella ja kaupallinen käyttöönotto 2024-2025.

 

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

 

Omistus

Ilmatar edistää Tetomin tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Ilmatar Loviisa Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Loviisa.

Nykytilanne

Tetomin tuulivoimaosayleiskaavoitus on edelleen kesken. Kaavaluonnosvaiheen materiaaleihin voi tutustua tästä linkistä. Seuraavaksi hankkeessa asetetaan nähtäville kaavaehdotus.

 

Lisätietoja antaa:

Jussi Mäkinen
Hankekehitysjohtaja
Ilmatar Energy Oy
+358 40 576 1097
[email protected]