Loviisa Suunnitteluvaiheessa

Tetom numeroina

45 MW

Kokonaisteho

8

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Ilmatar valmistelee Uudellamaalla sijaitsevaan Loviisan kaupunkiin noin 45 MW:n tuulipuistoa. Tetomin suunnittelualue sijaitsee Koskenkylän itäpuolella ja on kokonaisuudessaan metsätalouskäytössä. Tuulipuistoon on suunnitteilla 8 voimalaa. Voimalat tulevat sijoittumaan yli kahden kilometrin etäisyydelle Koskenkylän asutuksesta, mikä vähentää asutukseen kohdistuvia häiriöitä.

Hyvien tuuliolosuhteiden ansiosta kohde soveltuu erinomaisesti tuulivoiman tuotantoon. Lisäksi alue on yksi harvoista tähän käyttöön osoitetuista alueista Uudenmaan maakuntakaavassa. Alue on lisäksi ainoa tiedossa oleva vastaavan kokoinen alue Etelä-Suomessa, joka on saanut Puolustusvoimilta puoltavan lausunnon hankkeen toteutettavuudelle.

 

Tuulipuiston rakentamisaikataulu on kaavoitusprosessin viivästymisen takia avoinna. Tavoitteena on käynnistää rakentaminen 2020-luvun puolivälissä. Rakentamisvaihe kestää noin vuoden.

 

Kotimainen Ilmatar omistaa hankkeen oikeudet ja tulee pysymään sen pitkäaikaisena omistajana koko elinkaaren ajan. Hanketta varten on perustettu oma erillinen tytäryhtiönsä Ilmatar Loviisa Oy, jonka kotipaikka on Loviisa. Tämä lisää hankkeen positiivisia talousvaikutuksia kaupungin alueella yhteisöverojen kohdentuessa Loviisaan. Tuotantoajalla tuulipuiston teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy.

 

Tetomin tuulivoimaosayleiskaavoitus on edelleen kesken. Kaavaluonnosvaiheen materiaaleihin voi tutustua tästä linkistä. Ilmatar on toimittanut palautteen perusteella muokatut kaavaehdotuksen materiaalit Loviisan kaupungille alkuvuodesta 2022 ja ne odottavat kaupungin päätöstä nähtäville laittamisesta.

 

Lisätietoja antaa

Jussi Mäkinen
Hankekehitysjohtaja
Ilmatar Energy Oy
+358 40 576 1097
[email protected]