Projects

Väderskär

Ahvenanmaa Suunnitteluvaiheessa

Väderskär numeroina

460 mw

Kokonaisteho

23

Voimaloiden määrä

96 km2

Hankealue

Taustatiedot

Ilmatar Offshore suunnittelee rakentavansa ja tuottavansa merituulivoimaa kahdella Ahvenanmaan pohjoispuolella sijaitsevalla alueella, jotka on määritelty sopiviksi Ahvenanmaan merialuesuunnitelmassa. Väderskär on näistä pienempi.

Tuulivoimapuisto on nimetty Väderskärin mukaan, joka on yksi Ahvenanmaan saariston 6 700 saaresta.

Nykytilanne

Merenpohjatutkimus on käynnissä, ja sen odotetaan valmistuvan keväällä 2023.

Lisätiedot

Stefan Husa
johtava asiantuntija, merialuesuunnittelu
Ilmatar Offshore Ab
+358 40 128 9122
[email protected]