Projects

Vågskär

Suomen talousvyöhyke (EEZ) Suunnitteluvaiheessa

Vågskär numeroina

1 960 mw

Kokonaisteho

98

Voimaloiden määrä

367 km2

Hankealue

Taustatiedot

Ilmatar Offshore suunnittelee merituulivoimaa Suomen talousvyöhykkeellä Ahvenanmaan pohjoispuolisella merialueella. Vågskärin tuulipuisto sijaitsee lähellä Ilmattaren Stormskärin ja Väderskärin hankealueita Ahvenanmaan aluevesillä, mikä luo hyvät synergiamahdollisuudet projektien välille.

Nykytilanne

Puolustusvoimilta on saatu myönteinen lausunto jatkotutkimuksia varten elokuussa 2022. Valtioneuvoston ja työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä pohjatutkimuslupa on saatu maaliskuussa 2023.

Lisätiedot

Stefan Husa
johtava asiantuntija, merialuesuunnittelu
Ilmatar Offshore Ab
+358 40 128 9122
[email protected]