Projects

Västervik

Kristiinankaupunki Toiminnassa

Västervik numeroina

56 MW

Kokonaisteho

9

Voimaloiden määrä

250 M

Pyyhkäisykorkeus

2023

Käyttöönotto

Taustatiedot

Västervikin tuulivoimahanke sijaitsee Kristiinankaupungissa Hedentien, valtatien 8 ja Isokärrintien välisellä alueella noin 28 kilometriä Kristiinankaupungin keskustasta etelään. Suunnittelualue koostuu valtaosin rakentamattomasta talouskäytössä olevasta metsämaasta, alavampien maiden ja peltoalueiden lisäksi. Erinomaiset tuuliolosuhteet, suuri etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät Västervikin hankealueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon. 

Västervikin tuulivoima-alueelle on laadittu uusi tuulivoimaosayleiskaava, jonka Kristiinankaupunki hyväksyi keväällä 2020. Kaava sallii Västervikin hankealueelle enimmillään yhdeksän tuulivoimalan rakentamisen maksimissaan 250 metrin pyyhkäisykorkeudella. Hankkeen ympäristövaikutukset on tutkittu kaavoitusprosessin ja hankealueelle aiemmin laaditun kattavan ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) yhteydessä. 

Tuulivoimayleiskaavan perusteella Kristiinankaupunki myönsi loppuvuodesta 2020 rakennusluvan yhdeksälle osayleiskaavan mukaiselle tuulivoimalalle. Hankkeen osayleiskaava ja rakennusluvat ovat molemmat lainvoimaisia. Alueen rinnakkainen vapaa-ajan tai muu käyttö on edelleen sallittua myös tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen. Västervikin tuulivoimahankkeen suunniteltu rakentaminen alkoi 2022 ja kaupallinen tuotanto alkoi 2023. 

Tuulipuistojen valmistumisen jälkeen niiden laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy. 

Ilmatar omistaa Västervikin tuulivoimapuiston tytäryhtiönsä Ilmatar Kristiinankaupunki Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Kristiinankaupunki.

 

Lisätiedot

Matti Luukkainen
TCM Engineer
+358 44 245 3195
[email protected]