Projects

Västervik

Kristiinankaupunki Rakenteilla

Västervik numeroina

55-65 MW

Kokonaisteho

9 kpl

Voimaloiden määrä

250 M

Pyyhkäisykorkeus

2023-2024

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Västervikin tuulivoimahanke sijaitsee Kristiinankaupungissa Hedentien, valtatien 8 ja Isokärrintien välisellä alueella noin 28 km keskustasta etelään. Suunnittelualue koostuu valtaosin rakentamattomasta talouskäytössä olevasta metsämaasta, alavampien maiden ja peltoalueiden lisäksi. Erinomaiset tuuliolosuhteet, suuri etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät Västervikin hankealueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon. 

Västervikin tuulivoima-alueelle on laadittu uusi tuulivoimaosayleiskaava, jonka Kristiinankaupunki on hyväksynyt keväällä 2020. Kaava sallii Västervikin hankealueelle enimmillään yhdeksän tuulivoimalan rakentamisen maksimissaan 250 metrin pyyhkäisykorkeudella. Hankkeen ympäristövaikutukset on tutkittu kaavoitusprosessin ja hankealueelle aiemmin laaditun kattavan ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) yhteydessä. 

Tuulivoimayleiskaavan perusteella Kristiinankaupunki on myöntänyt loppuvuodesta 2020 rakennusluvan yhdeksälle osayleiskaavan mukaiselle tuulivoimalalle. Hankkeen osayleiskaava ja rakennusluvat ovat molemmat lainvoimaisia. Alueen rinnakkainen vapaa-ajan tai muu käyttö on edelleen sallittua myös tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen. 

Aikataulu

Västervikin tuulivoimahankkeen suunniteltu rakentamisen aloitus on vuosien 2022-2023 aikana ja tuotannon aloittaminen vuoden 2023-2024 aikana. 

Hallinnointi ja operointi

Tuulipuistojen valmistumisen jälkeen niiden laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy. 

Omistus

Västervikin tuulivoimahanketta on alun perin kehittänyt Västervik Vind Ab.  Ilmatar on hankkinut Västervikin tuulivoimahankkeen rakentamisoikeudet Västervik Vind Ab loppuvuodesta 2020 ja vastaa nyt hankkeen kehittämisestä. 

Ilmatar edistää Västervikin tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta uudelleennimetyn projektiyhtiön Ilmatar Kristiinankaupunki Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Kristiinankaupunki. 

 

Nykytilanne

Västervikin tuulivoimahankkeen rakennusluvat ja osayleiskaava ovat saaneet lainvoiman vuoden 2020 aikana yhdeksälle tuulivoimalalle. Tällä hetkellä Ilmatar valmistautuu tuulipuiston rakentamisvaiheeseen laatimalla tarkempaa projektisuunnitelmaa. 

Ilmatar tulee viestimään hankkeen seuraavista vaiheista paikallisille sidosryhmille kattavasti alkuvuodesta 2021. 

 

Lisätietoja antaa 

Petri Niemi
Head of Wind Farm Engineering
Ilmatar Energy Oy
+358 40 578 3509
petri.niemi@ilmatar.fi