Projects

Viitaselänsuo

Suonenjoki Suunnitteluvaiheessa

Viitaselänsuo numeroina

2025

Käyttöönotto (arvio)

46 MWp

Kokonaisteho

56 ha

Pinta-ala

Taustatiedot

Suonenjoen Viitaselänsuon alueelle suunniteltu aurinkovoimapuisto on tarkoitus rakentaa noin 56 hehtaarin alueelle ja se tulee tuottamaan sähköä 46 MWp:n nimellisteholla.

Hanke on suunnitteluvaiheessa ja on etenemässä lupamenettelyyn syksyn 2023 aikana. Uusiutuvan energian tuotanto voisi alkaa vuonna 2025.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan aurinkopuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy

Lisätiedot

Anssi Duktig
hankekehittäjä
Ilmatar Energy Oy
+358 50 462 8667
[email protected]