Merenkurkku Suunnitteluvaiheessa

Voima numeroina

1 600 mw

Kokonaisteho

80

Voimaloiden määrä

323 km2

Hankealue

Taustatiedot

Ilmatar Offshore suunnittelee merituulivoimaa Suomen talousvyöhykkeellä Pietarsaaren edustalla. Voima-tuulipuisto sijaitsee Merenkurkun pohjoispuolisella alueella.

Nykytilanne

Valtioneuvoston ja työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä alueen tutkimuslupa on saatu joulukuussa 2022.

Lisätiedot

Stefan Husa
johtava asiantuntija, merialuesuunnittelu
Ilmatar Offshore Ab
+358 40 128 9122
[email protected]