Projects

Vornankorpi

Pielavesi Suunnitteluvaiheessa

Vornankorpi numeroina

130-180 mw

Kokonaisteho

13+

Voimaloiden määrä

350 m

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Taustatiedot

Ilmatar valmistelee Pohjois-Savossa Pielaveden alueelle noin 130-180 MW:n tuulipuistoa. Vornankorven suunnittelualue sijaitsee Iso-Pangan ja Petäjäjärven välisellä alueella, rajautuen idässä Kuopion kaupungin rajaan ja etelässä Tervon kunnan rajaan. Pielaveden kunnan alueelle on suunnitteilla enintään 13 tuulivoimaa. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan mahdollisuuksia sijoittaa Kuopion kaupungin puolelle enintään 5 tuulivoimalaa. Vornankorven alueelle suunnitellaan pyyhkäisykorkeudeltaan maksimissaan 350 metrisiä tuulivoimaloita.

Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana. Suunnittelun lopputulokseen tulee vaikuttamaan muun muassa kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.

Pielaveden tekninen lautakunta on hyväksynyt 21.2.2023 kokouksessaan Ilmattaren kaavoitusaloitteen Pielaveden puolen kaavoittamisesta. Hanke on saanut puoltavan lausunnon puolustusvoimilta.

Ajankohtaista

Vornankorven tuulivoimahankkeen arviointimenettely alkoi elokuussa 2023 ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ohjelma oli nähtävillä elo-syyskuussa. Aineisto on edelleen ladattavissa hankkeen YVA-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vornankorpituulivoimaYVA.

Pielaveden osalta hankkeen osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä samanaikaisesti YVA-ohjelman kanssa ja materiaali on edelleen luettavissa kunnan verkkosivuilla: www.pielavesi.fi. Hanketta, YVA-menettelyä ja kaavoitusta koskevat esittely- ja yleisötilaisuudet pidettiin sekä Pielavedellä että Kuopiossa elokuussa 2023.

Hankkeen YVA-arviointiselostusta valmistellaan talven 2024 aikana. Selostuksessa tullaan ottamaan huomioon YVA-ohjelmasta annetut palautteet ja lausunnot. YVA-selostuksen aikataulu ja seuraavien yleisötilaisuuksien ajankohta tarkentuvat myöhemmin.

Rakentamisaikataulu

Vornankorven tuulivoimahankkeen suunniteltu rakentamisen aloitus on noin vuonna 2025-2026 ja tuotannon aloittaminen on noin vuonna 2027.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Omistus

Ilmatar edistää Vornankorven tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Ilmatar Pielavesi Vornankorpi Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Pielavesi.

 

Lisätiedot

Sanni Kontinen
Hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 675 6088
[email protected]

Anton Sihvonen
Maanvuokrausneuvottelija
Ilmatar Energy Oy
+358 40 578 2166
[email protected]