Projects

Vornankorpi

Pielavesi Suunnitteluvaiheessa

Vornankorpi numeroina

130 mw

Kokonaisteho

13+

Voimaloiden määrä

350 m

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar valmistelee Pohjois-Savossa Pielaveden alueelle noin 130 MW:n tuulipuistoa. Vornankorven suunnittelualue sijaitsee Iso-Pangan ja Petäjäjärven välisellä alueella, rajautuen idässä Kuopion kaupungin rajaan ja etelässä Tervon kunnan rajaan. Pielaveden kunnan alueelle on suunnitteilla enintään 13 tuulivoimalaa. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan mahdollisuuksia sijoittaa Kuopion kaupungin puolelle muutama tuulivoimala. Vornankorven alueelle suunnitellaan pyyhkäisykorkeudeltaan maksimissaan 350 metrisiä tuulivoimaloita.

Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana. Suunnittelun lopputulokseen tulee vaikuttamaan muun muassa kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.

Pielaveden tekninen lautakunta on hyväksynyt 21.2.2023 kokouksessaan Ilmattaren kaavoitusaloitteen Pielaveden puolen kaavoittamisesta. Hanke on saanut puoltavan lausunnon puolustusvoimilta.

Rakentamisaikataulu

Vornankorven tuulivoimahankkeen suunniteltu rakentamisen aloitus on noin vuonna 2025-2026 ja tuotannon aloittaminen on noin vuonna 2027.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy.

Omistus

Ilmatar edistää Vornankorven tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Ilmatar Pielavesi Vornankorpi Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Pielavesi.

Lisätiedot

Timo Laitinen
Hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 550 5500
[email protected]