Projects

Vuotsinsuo

Joroinen Suunnitteluvaiheessa

Vuotsinsuo numeroina

2025

Käyttöönotto (arvio)

160 MWp

Kokonaisteho

200 ha

Pinta-ala

Taustatiedot

Joroisten Vuotsinsuon alueelle suunniteltu aurinkovoimapuisto on tarkoitus rakentaa noin 200 hehtaarin alueelle ja se tulee tuottamaan sähköä 160 MWp:n nimellisteholla.

Projekti on luvitusvaiheessa. Rakentaminen voisi alkaa vuonna 2024 ja alustava kaupallisen tuotannon ajankohta on vuonna 2025.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan aurinkopuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy.

Lisätiedot

Elviira Ritari
hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 655 0337
[email protected]