Tuulivoimalamme

Suunnittelusta tuotantoon

Ilmattaren tuulivoimalat

Ilmatar on jo lähes 10 vuoden ajan rakentanut tuulivoimaa ympäri Suomen. Jokaista hanketta on ohjannut sama periaate: tavoitteena on tuottaa kestävää energiaa tavalla, joka hyödyttää maanomistajia, paikallisia yhteisöjä, kuntia, asiakkaita ja viime kädessä koko maata. Varmistamme alusta alkaen, että kaikki tärkeimmät paikalliset sidosryhmät tuntevat koko tuulivoiman rakennusprosessin. Projektin valmisteluun sisältyy insinööreistä, biologeista ja jopa arkeologeista koostuvan tiimin tekemä vuosien tutkimustyö. Rakentaminen aloitetaan vasta sitten, kun kaikki vaadittavat luvat on myönnetty. Lopuksi aloitamme puhtaimman energian tuotannon maailman puhtaimmasta ilmasta.