21.2.2024

Rahoittajat luottavat Ilmattareen – innovatiivinen lähestymistapa Pahkakosken tuulivoimapuistossa uudistaa uusiutuvan energian rakentamista Euroopassa

Ilmattaren joulukuussa uutisoima investointipäätös merkittävän kokoluokan Pahkakosken tuulivoimapuistoon on osoitus Ilmattaren kyvystä saada hankkeille rahoitusta, mutta myös rahoittajien luottamuksesta Ilmattareen.

Pahkakoskelle nousee 30 voimalaa, se tulee tuottamaan valmistuttuaan uusiutuvaa energiaa tuulesta noin 200 megawatin (MW) nimellisteholla. Tuulivoimapuiston on tarkoitus valmistua viimeistään vuonna 2026. Pahkakosken pitkäaikaisessa projektirahoituksessa on mukana neljä lainarahoittajaa.

– Osa hankkeesta rahoitetaan velkaosuudella KFW IPEX-Bankilta, Nordic Investment Bankilta, BNP Paribasilta ja Siemens Financial Servicesilta, Siemens Bankin kautta. Loput tarvittavasta pääomasta tulee Ilmattarelta. Korkoriski on suojattu pitkäaikaisella SWAP-sopimuksella, Ilmattaren Head of Commercial Jani Nurmi kommentoi.

Ilmatar käyttää hankkeen etenemisen optimoimiseksi niin sanottua TCI-urakointimallia (Transport, Crane and Installation), joka on yleisesti käytössä etenkin Yhdysvalloissa. TCI-urakointimallissa perinteinen täyden laajuuden OEM (Original Equipment Manufacturer) -toimitus ja asennus on jaettu tuuliturbiinivalmistajan ja TCI-urakoitsijan kesken. 

Pahkakosken tuulivoimapuisto tulee olemaan yksi ensimmäisistä suuren mittakaavan kohteista Euroopassa, joka rakennetaan TCI-toimintamallilla.

– Pahkakoski on osoitus Ilmattaren kyvystä hankkia kilpailukykyistä projektirahoitusta myös hankkeille, joihin tuodaan uusia, innovatiivisia ratkaisuja, kuten TCI-konsepti, Nurmi näkee.

Valmistuttuaan Pahkakosken tuulivoimapuisto tuottaa on noin 600 gigawattituntia (GWh) puhdasta ja päästötöntä sähköä vuodessa, mikä vastaa noin 240 000 kerrostaloasunnon tai 30 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta.