Säätövoimamme

Säätövoimamme

Energiaa, josta voi olla ylpeä!

Ilmatar panostaa vahvasti uusiutuvan energian joustavaan käyttöön energian varastointiratkaisuilla.

Ilmatar on jo yli 10 vuoden ajan kehittänyt, suunnitellut, rakentanut ja ylläpitänyt uusiutuvan energian puistoja. Ilmatar vastaa myös tuotetun sähkön myymisestä markkinoille.

Uusiutuvan energian tuotannon kasvaessa on tullut tärkeäksi suunnitella, kehittää ja rakentaa sähköntuotannon oheen ratkaisuja, joilla uusiutuvaa energiaa voidaan varastoida. Varastointia tarvitaan tasapainottamaan hetkiä, jolloin uusiutuvan energian tuotanto on vähäistä tai liiallista ja tätä kautta tasaamaan sähkön saatavuutta ja hintavaihteluita markkinoilla.

Ilmattarella uusiutuvan energian varastointiratkaisut pyritään sijoittamaan kohteisiin, joissa on jo Ilmattaren tuuli- ja aurinkovoimatuotantoa. Näin varastointiratkaisut pystytään rakentamaan jo olemassa olevan infrastruktuurin läheisyyteen ja maankäyttö on tehokasta. Samassa paikassa sijaitsevan tuotannon ja varastoinnin muina etuina on siirtohäviöiden pienentyminen ja jo rakennetun infrastruktuurin, kuten sähköasemien, samanaikainen hyödyntäminen tuotannon kanssa. Varastointi antaa kattavat työkalut tehonhallintaan niin puiston sisällä kuin myös suhteessa kansalliseen sähköverkkoon.