7.2.2023

Selvitys: Tuulipuistohankkeilla on mullistavat talousvaikutukset

Ilmattaren toimeksi antaman selvityksen mukaan uudet tuulipuistohankkeet tuovat merkittävän positiivisen taloudellisen sekä yhteiskunnallisen vaikutuksen koko Suomeen, niin kunnallisella, alueellisella kuin kansallisella tasolla. Yhden tuulipuiston koko elinkaaren aikana uutta liikevaihtoa muodostuu Suomeen jopa 911 miljoonaa euroa.

Jotta tyypillisen tuulivoimahankkeen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista saadaan parempaa tietoa, uusiutuvan energian tuottajayhtiö Ilmatar halusi selvittää oikeiden tuulivoimahankkeiden avulla toiminnan taloudellisia vaikutuksia talouteen koko tuulipuiston yli 35-vuotisen elinkaaren ajalta.

Puolueettomina tutkijoina toimivat pitkän uran taloudellisten vaikutusten mallintamisen parissa tehneet Oulun yliopiston väitöskirjatutkija DI Heikki Savikko ja Alarauho Oy:n toimitusjohtaja FT. Dos. Joonas Hokkanen.

Ilmatar on jo yli 10 vuoden ajan rakentanut tuulivoimaa eri puolille Suomea. Alusta asti yrityksen tavoitteena on ollut tuottaa energiaa tavalla, joka hyödyttää myös paikallisia yhteisöjä, maanomistajista kuntiin ja asiakkaisiin. Vuonna 2020 Ilmatar teki toiminnassaan strategisen muutoksen, aloittaessaan kehityksen itsenäiseksi energiayhtiöksi. Muutoksen myötä Ilmatar on käynnistänyt lukuisien uusien tuulipuistojen rakennushankkeet.

Hankkeiden vaikutukset talouteen erittäin pitkäaikaisia

Tuulivoimahankkeiden suorista vaikutuksista kiinteistöverot tai rakentamisen työvoiman tarve ovat yleisesti tiedossa, mutta epäsuorien vaikutusten suuruus oli yllättävän suuri. Tutkimuksessa selvisi, että tyypillinen tuulivoimahanke tuottaa positiivisia taloudellisia vaikutuksia niin kansallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin.

Kansallisesti katsottuna hankkeen toteutuessa arvioidun kotimaisuusasteen mukaisesti, koko tuulipuiston elinkaaren aikana hankkeesta muodostuu uutta liikevaihtoa Suomessa noin 911 miljoonaa euroa, arvonlisäystä noin 636 miljoonaa euroa ja investointeja noin 213 miljoonaa euroa.


Kaikki arvoketjut huomioituna kokonaistyövoimatarve Suomessa on 1 878 henkilötyövuotta ja verotuloja kertyy 264 miljoonaa euroa. Bruttokansantuotetta kertyy 654 miljoonaa euroa. Kotimaisuusaste vaihtelee jokaisen hankkeen mukana, ja vaikutusten kohdentuminen Suomeen on kiinni osaavan työvoiman saatavuudesta ja alihankintaketjujen kehittymisessä sellaisiksi, että ne voivat palvella esimerkiksi turbiinivalmistajia – joko komponenttien valmistamisessa tai huoltopalveluissa.

Alueellisesta ja paikallisesta näkökulmasta katsottuna hankkeen taloudelliset vaikutukset ovat erittäin pitkäkestoisia. Paikalliset arviot tutkimuksessa perustuivat Seinäjoen Alajärven sekä Kuortaneen kuntiin ja alueellisesti Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle.

– Tuulivoimahankkeet ovat merkittäviä ja muun ohessa niiden aluetaloudellisten vaikutusten arviointi on tärkeää. Tärkein tulolähde kunnalla tuulivoimahankkeen osalta ovat siihen liittyvät verotuotot, mutta näiden ohella myös hankkeen vaikutukset esim. erilaisten palvelujen tarpeeseen on tärkeää huomioida. Kaikkiaan verotulojen ohella hankkeen työllistävä vaikutus on kunnalle ja kuntalaisille tärkeä asia, summaa Kuortaneen kunnanjohtaja Teemu Puolijoki.

Tuulipuiston käyttöikä on noin 35 vuotta, hanke luo vuosittaista työvoiman kysyntää keskimäärin 24 henkilötyövuotta koko Suomeen. Arvioinnissa esimerkkinä on 20 turbiinin tuulivoimala, kun taas Ilmattaren nykyiset ja vielä suunnittelussa olevat tuulivoimapuistot Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa ovat yhteensä 187 turbiinia. Näiden Ilmattaren hankkeiden vuosittainen työllistävä vaikutus nousee siis yli 200 henkilötyövuoteen sekä kuntien ja valtion vuosittaiset verotulot nousevat yli 70 miljoonaan euroon.

– Tuulivoiman tuomilla tulovirroilla on merkitystä alueellisesti monella eri tasolla. Lisäksi näkisin myös tuulivoiman yhtenä tärkeänä osana suomalaisten matkalla kohti energiaomavaraisuutta. Uusiutuva kotimainen energia on tulevaisuutta, kertoo Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Tutustu selvitykseen täältä

Lisätiedot:
Mikko Niimes
viestintäpäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 533 2931

ILMATAR ENERGY OY

Ilmatar on vuonna 2011 perustettu, pelkästään uusiutuvaan energiaan keskittyvä pohjoismainen energiayhtiö ja itsenäinen sähköntuottaja. Ilmatar Energyn liiketoiminta-alueita ovat uusiutuvan energian kehittäminen, rakentaminen ja ylläpito sekä sähkön myyminen kuluttajille ja yritysasiakkaille.

Ilmatar omistaa hankkeensa niiden jopa 40-vuotisen elinkaaren ajan. Ilmattaren eri vaiheissa olevien maatuuli-, merituuli- ja aurinkovoimahankkeiden yhteenlaskettu nimellisteho Pohjoismaissa on 20 GW.

Ilmattarella on toimistot Helsingissä, Malmössa, Maarianhaminassa, Tampereella ja Oulussa.

Kaavio avaa taloudellisten ketjujen väliset yhteydet.
Selvityksen kertomat tunnusluvut pähkinänkuoressa.