5.5.2016

Someron rakennusluvat tuulivoimaloiden rakentamiseen lainvoimaisiksi

Someron ympäristölautakunta myönsi Ilmatar Somero Oy:lle maaliskuussa 2015 rakennusluvat tuulivoimaloiden rakentamiseen. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi muutoksenhakijoiden valitukset. Korkein hallinto-oikeus päätti erityisen nopealla, vain reilun neljän kuukauden käsittelyaikataululla 19.5.2016, että valituslupia ei myönnetä. Korkein hallinto-oikeus ei siten antanut ratkaisua valituksiin ja Someron rakennusluvat ovat näin ollen lainvoimaiset.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös nähtävissä Ilmatar Somero Oy:n projektisivuilla kohdassa ”Hankkeen julkiset asiakirjat”.