26.4.2024

Sonkajärven kuntapäättäjät vierailivat tuulivoimapuistossa 

Sonkajärven kunnanvaltuuston jäseniä ja kunnan viranhaltijoita vieraili Ilmattaren rakennuttamalla Piiparinmäen tuulivoimapuistolla Pyhännällä ja Kajaanissa keskiviikkona 17.4. Ilmatar kehittää Sonkajärvelle Huttusenlehto-nimistä hybridihanketta, joka yhdistää tuulivoiman ja aurinkovoiman tuotannon. 

Ilmatar mahdollisti Sonkajärven päättäjien toiveen tutustua toiminnassa olevaan tuulivoimapuistoon, vierailu tapahtui Piiparinmäen Kajaanin ja Pyhännän rajalle sijoittuvassa Piiparinmäen tuulivoimapuistossa, joka sijaitsee vain noin reilun tunnin ajomatkan päässä Sonkajärveltä. 

– Vierailu saatiin ripeästi järjestettyä ja mukaan saatiin iso joukko valtuuston jäseniä ja kunnan viranhaltijoita Sonkajärveltä. On ilo havaita se, että uusiutuva energia on kiinnostava asia kuntalaisille, Ilmattaren Huttusenlehdon hybridihankkeen hankekehityspäällikkö Henna Hyttinen kertoo. 

Ilmatar esitteli tutustumisretkellä Piiparinmäen hankkeen vierailukeskusta ja 41 turbiinin aluetta eri tavoin. Vierailun aikana tutustuttiin esimerkiksi tuulivoimalan äänimaailmaan voimalan juurella ja päästiin myös ihmettelemään tuulivoimalaa sisältä. 

– Voimalan vieressä hämmästeltiin paljon sitä, kuinka hiljainen ääni voimalasta lähtee. Monelle voimalan juurella vierailu oli äänimaailman osalta avartava kokemus. Tuulivoimapuistossa voi vierailla kuka tahansa, joten siellä kannattaa käydä itse kuuntelemassa miltä tuulivoimala miltäkin etäisyydeltä kuulostaa, Hyttinen kertoo. 

– Konkreettinen omakohtainen kokemus tuulivoiman äänihaitoista katkaisi ainakin minulta siivet. Myllyjen allakaan ei desibelit olleet suositusten ylärajoilla. Mitä enemmän tietoa saamme prosessin etenemisestä, sitä enemmän suhtautuminen koetaan myötämielisemmäksi, Sonkajärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilpo Kärkkäinen (ps) kertoo vierailukokemuksestaan. 

– Olimme kunnanhallituksen ja -valtuuston tiimoilta tutustumassa tuulivoimalaan ja vierailun yleinen kokemus oli positiivinen. Voimalan juurella ääni oli hyvin hiljainen ja ääntä kuunneltiin eri etäisyyksiltä. Kokonaisuudessaan puistovierailu oli erittäin myönteinen kokemus, Sonkajärven kunnanhallituksen jäsen Eino Luukkonen (kesk) kertoo. 

Voimaloiden lisäksi tutustuttiin myös Piiparinmäkeen rakennettuun sähkövarastoon ja Murronkankaan sähköasemaan. Ilmatar varaa hankekehityksessä aina aluerajauksen myös sähkövarastolle sähköaseman välittömään yhteyteen. 

Huttusenlehdon hanke sai helmikuun alkupuolella hyväksynnän kaavoitussopimuksen osalta Sonkajärven valtuustolta ja parhaillaan eletään aktiivista luontoselvitysvaihetta kevään linnustoselvityksien osalta. Konsulttina hankkeessa toimii FCG Finnish Consulting Group Oy, joka myös toteuttaa maastossa tehtävät selvitykset. 

Hankkeen kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelma, jotka tulevat julkisesti nähtäville myöhemmin tänä vuonna. 

Myös Sonkajärven kunnanjohtaja Simo Mäkinen näkee vierailun olleen merkityksellinen Sonkajärven uusiutuvan energian näkökulmasta. 

– Sonkajärvellä on tavoitteena pienentää hiilijalanjälkeä lisäämällä paikallista uusiutuvan energian tuotantoa. Kuntapäättäjien kannalta on hyvä tutustua toiminnassa olevaan tuulivoimapuistoon. Vierailu onkin antanut hyvän kuvan siitä, millainen on toimiva tuulivoimapuisto ja sen vaikutus ympäristöön, Mäkinen kommentoi.

Sonkajärven kunnanvaltuustoa vieraili Piiparinmäen tuulipuistossa huhtikuun lopulla 2024.
Vasemmalla Ilmattaren hankekehittäjä Henrietta Hirvonen, hankekehityspäällikkö Henna Hyttinen ja teknisestä sekä kaupallisesta tuotannosta vastaavan tiimin vetäjä Seppo Hakola. Valtuuston jäsen Luukkonen keskellä ruskeassa takissa, oikealla puolellaan kunnanjohtaja Mäkinen. Valtuuston puheenjohtaja Kärkkäinen ylhäällä portaikossa vasemmalla.