24.4.2020

Suomalaistutkimus: Tuulivoiman infraäänellä ei todettuja terveysvaikutuksia – ”Merkittävä asia alan toimijoille”

Valtioneuvoston rahoittamassa tutkimushankkeessa selvitettiin tuulivoimaloiden infraäänen vaikutuksia terveyteen. Tutkimustulosten mukaan ihmiset eivät pysty havaitsemaan tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä, eikä infraäänialtistus selitä tuulivoimaan liitettyä oireilua.

Laaja suomalaistutkimus osoittaa, että tuulivoimaloiden infraääni ei selitä oireita, joita osa ihmisistä kokee saavansa tuulivoimaloista. Ilmatar Windpowerin toimitusjohtajan Juha Sarsaman mukaan tutkimustulos on merkittävä alan toimijoiden ja myös tuulivoimaan liitetyn keskustelun kannalta.

”On tärkeää, että tuulivoimaloiden infraäänen vaikutusta terveyteen on tutkittu kattavasti ja monipuolisesti Suomessa. Tutkimustulokset vahvistavat aikaisempien tieteellisten tutkimusten tuloksia. Uusimman tutkimustiedon avulla voidaan myös jatkossa estää virheellisen tiedon ja huolen leviäminen tuulivoimasta”, Sarsama sanoo.

Tutkimuksen toteuttivat monitieteellisenä yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Infraäänen vaikutusta tutkittiin hankkeessa kattavasti äänen pitkäaikaismittauksen, tuulivoima-alueille suunnattujen kyselytutkimusten sekä kuuntelukokeiden avulla. Tutkimus osoitti, ettei infraäänellä ja koetuilla terveyshaitoilla ole yhteyttä. Tutkimuksen johtopäätöksissä nostettiin esille myös lähiasukkaat huomioiva huolellinen hankekehitys.

”Meillä on pitkä kokemus tuulivoiman koko tuotantoketjusta. Jokaisen tuulipuiston kohdalla kartoitamme tarkkaan parhaat sijaintipaikat, ja varmistamme alusta alkaen, että kaikki tärkeimmät paikalliset sidosryhmät tuntevat koko tuulivoiman rakennusprosessin. Otamme jatkossakin paikallisten asukkaiden ja maanomistajien huolet ja toiveet vakavasti”, Sarsama kertoo.

Lähteet: Valtioneuvoston uutinen & video tutkimushankkeen tuloksista