24.11.2021

Suomen suurin tuulipuisto valmistui Piiparinmäkeen ja tuottaa pian 1% koko maan sähköstä – Ilmatar käynnistää kaksi uutta tuulivoimahanketta Paltamossa

Google käyttää valtaosan Pyhännän ja Kajaanin rajalla sijaitsevan Piiparinmäen tuulivoimapuiston tuottamasta sähköstä Haminan datakeskuksen tarpeisiin. Tuulivoimaloiden yhteenlasketut kiinteistöverotuotot ovat vuosittain yli miljoona euroa. Tuulipuistoa operoiva energiayhtiö Ilmatar käynnistää Kainuussa myös kaksi uutta tuulivoimahanketta, joiden yhteiskoko on 50 voimalaa. 

Piiparinmäen tuulivoimapuiston 41 tuulivoimalaa ovat valmistuneet ja tuottavat parhaillaan puhdasta tuulisähköä Suomen sähköverkkoon Pyhännän ja Kajaanin rajalla. Energiayhtiö Ilmattaren rakentama puisto on voimaloiden määrällä ja nimellisteholla (211MW) mitattuna Suomen suurin. Puiston tuotanto saadaan täyteen vauhtiin ensi vuoden alkupuolella.

”Kaikki tuulivoimalat on nyt pystytetty. Rakentamiselle tämä on merkittävä virstanpylväs, kun kaikki näkyvä on saatu aikaiseksi, erikoiskuljetukset suoritettua ja vaativat nostotyöt suoritettua. Seuraavaksi on edessä vielä intensiivinen käyttöönotto- ja testausvaihe, jonka jälkeen saamme koko tuulipuiston sähköntuotantoon”, Ilmattaren rakennuttamispäällikkö Petri Ainonen kertoo.

Piiparinmäen puiston arvioitu vuosituotanto on noin 700 GWh, mikä riittää kattamaan jokaisen Suomessa olevan yksiön tai noin 36 000 omakotitalon vuosittaisen sähkönkulutuksen.

”Suomen sähköntuotannosta yli puolet tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä vuonna 2020, ja Piiparinmäki sekä muut tänä vuonna valmistuneet puistot kasvattavat osuutta entisestään. Uutta sähköntuotantoa tarvitaan kuitenkin lisää, kun sähkön tarve kasvaa merkittävästi niin teollisuudessa, liikenteessä kuin lämmityksessä. Kotimaisen tuulivoiman lisärakentaminen onkin avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä ja tavoittelemme hiilineutraaliutta” kertoo Ilmattaren toimitusjohtaja Juha Sarsama.  

Noin 60 prosenttia Piiparinmäen tuulisähköstä käytetään Googlen datakeskuksen tarpeisiin Haminassa. Loput myydään kuluttaja- ja yritysasiakkaille.

Pyhännän kunnalle merkittävät vuosittaiset verotuotot

Ilmatar aloitti Metsähallituksen valmistelevan tuulipuiston rakentamisen vuoden 2019 lokakuussa. Järjestyksessään 41. voimala liitettiin sähköverkkoon marraskuun alussa 2021. Tuulivoimaloista 32 sijaitsee Pyhännän kunnan ja 9 Kajaanin kaupungin alueella. Piiparinmäen tuulipuisto tekee Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevasta Pyhännästä moninkertaisesti sähköomavaraisen ja tuo kunnalle merkittävää tulovirtaa.

“Metsähallituksen käynnistämä selvitystyö ja rakennuslupavaihe eteni suunnitelmien mukaisesti aikataulussa vahvalla ammattitaidolla. Hyvin valmisteltu hanke sai päättäjät ja kuntalaiset tukemaan vahvasti tuulipuiston rakentamista, ja yhteistyö Ilmattaren kanssa on sujunut loistavasti. Meidät on pidetty ajan tasalla hankkeen etenemisestä ja annetuista lupauksista on aina pidetty kiinni”, kommentoi Pyhännän kunnanjohtaja Ismo Mäkeläinen.

Mäkeläisen mukaan Pyhännän kunnan talouteen hankkeen tuomilla kiinteistöverotuloilla on suuri merkitys. 

“Piiparinmäen tuulipuiston ansiosta voimme pitää kuntaveron kilpailukykyisenä ja uskallamme kuntana investoida suuriin rakennuskohteisiin, kun saamme vuosittain lähes miljoona euroa kiinteistöveroa”, Mäkeläinen kertoo.

Piiparinmäelle on rakennettu myös Suomen ensimmäinen tuulipuiston vierailukeskus, jossa kuntalaiset ja muut kiinnostuneet pääsevät tutustumaan tuulivoimatuotantoon. 

Ilmatar käynnistää kaksi uutta suurhanketta Kainuussa

Ilmatar käynnistää myös kaksi uutta tuulivoimahanketta Kainuussa. Paltamon kuntaan suunnitellaan rakennettavan 50 tuulivoimalaa, joista 19 voimalaa rakentuisi Hukkalansalon alueelle ja 31 voimalaa Takiankankaalle. Hanke on tällä hetkellä Ilmattaren suurin yksittäinen hankekokonaisuus ja se tulee olemaan nimellisteholtaan lähes tuplasti Piiparinmäen kokonaisuutta tehokkaampi.

“Paltamon tuulivoimahankkeista on suunnitteilla 350-500 megawatin kokonaisuus riippuen tuulivoimaloiden teknologisesta kehityksestä lähivuosien aikana. Toteutuessaan täydessä laajudessaan Paltamon hankkeilla tulee olemaan huomattava merkitys suomalaisessa sähköntuotannossa”, hankevastaava Jussi Mäkinen Ilmattarelta korostaa.

Paltamon kunta on hyväksynyt molempien kohteiden kaavoitusaloitteen, ja seuraavaksi tuulipuistojen vaikutukset arvioidaan yhteisessä ympäristövaikutusten arviointiprosessissa (YVA). Ilmatar vastaa projektien hankekehityksestä, rakennuttamisesta ja tuulipuiston operoinnista.

Ilmatar rakentaa parhaillaan myös kolmea tuulipuistoa Kurikkaan, Alajärvelle ja Humppila-Urjalan alueelle. Suomalaisen energiayhtiön tavoitteena on rakentaa Suomeen 1 000 MW uutta tuulivoimaa vuoteen 2027 mennessä. Lue lisää tuulivoimahankkeistamme.

Lisätietoja:

Piiparinmäki 

Petri Ainonen, rakennuttamispäällikkö
Ilmatar Energy Oy
[email protected]
+358 40 847 3364

Ismo Mäkeläinen, Pyhännän kunnanjohtaja
[email protected]    
+358 40 191 2201

Paltamo

Jussi Mäkinen, hankekehitysjohtaja
Ilmatar Energy Oy
[email protected]
+358 40 576 1097

Mikko Niimes, viestintäpäällikkö
Ilmatar Energy Oy
[email protected]
+358 40 533 2931