Ilmatar – Energi att vara stolt över

Vi är ett nordiskt energibolag och en oberoende kraftproducent som fokuserar helt på förnybar energi. Ilmatar grundades 2011 i Finland. Vår verksamhet, speciellt i vindkraft och solenergiprojekt, varierar från nyetablering och konstruktionsstyrning till styrning av tillgångar i egen drift. Att vara ansvarig för hela värdekedjan är en unik verksamhetsmodell för ett energibolag i Finland och nordiska länder.

Vi arbetar för en mer hållbar framtid.

Nyheter

31.5.2024

Tydligt ledarskap krävs för Finlands utveckling av havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft är en bransch i snabb tillväxt och på…

6.5.2024

Ilmatar passerar 1 GW i tillståndsansökningar för solenergi i Sverige

Samrådsprocessen är avklarad och energibolaget Ilmatar går nu vidare med…

29.4.2024

Lokal förankring – lika viktigt för oss som för samhället vi verkar i

Den lokala förankringen är mycket viktig när vi på Ilmatar…

17.4.2024

MKB-program lanserat för Ilmatars största havsbaserade vindkraftsprojekt Bothnia

Nu är miljökonsekvensbedömningsprogrammet (MKB) för Ilmatars största projekt för havsbaserad…

Våra vindkraftsparker

Vi är involverade i alla skeden av vindkraftsprojektens livscykel. 

Läs mer

Hållbarhet

Vår kärnverksamhet är själva basen för vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer