Ilmatar – Energi att vara stolt över

Vi är ett nordiskt energibolag och en oberoende kraftproducent som fokuserar helt på förnybar energi. Ilmatar grundades 2011 i Finland. Vår verksamhet, speciellt i vindkraft och solenergiprojekt, varierar från nyetablering och konstruktionsstyrning till styrning av tillgångar i egen drift. Att vara ansvarig för hela värdekedjan är en unik verksamhetsmodell för ett energibolag i Finland och nordiska länder.

Vi arbetar för en mer hållbar framtid.

Våra vindkarftsparker

Vi är involverade i alla skeden av vindkraftsprojektens livscykel. 

Läs mera

Hållbarhet

Vår kärnverksamhet skapar basis för vårt hållbarhetsarbete.

Läs mera