Ilmatar – Energi att vara stolt över

Vi är ett nordiskt energibolag och en oberoende kraftproducent som fokuserar helt på förnybar energi. Ilmatar grundades 2011 i Finland. Vår verksamhet, speciellt i vindkraft och solenergiprojekt, varierar från nyetablering och konstruktionsstyrning till styrning av tillgångar i egen drift. Att vara ansvarig för hela värdekedjan är en unik verksamhetsmodell för ett energibolag i Finland och nordiska länder.

Vi arbetar för en mer hållbar framtid.

Nyheter

12.4.2024

Ilmatar uppnår positiv klimatpåverkan år 2023

Under 2023 uppnådde Ilmatar en positiv klimatpåverkan vad gäller koldioxidutsläpp.

4.4.2024

Ett år av handling och förändring – Ilmatars Hållbarhetsrapport för 2023 ute nu

Vi har idag publicerat vår hållbarhetsrapport för 2023 – en…

26.3.2024

Ilmatar tar ett stort kliv framåt med Sveriges största solpark

Efter 1,5 år av utredningar är ansökan för Sveriges just…

8.3.2024

Ilmatar skriver under FN:s Women’s Empowerment Principles för att ytterligare öka jämställdhet och stärka kvinnors…

Ilmatar har undertecknat Women’s Empowerment Principles – WEPs, som är…

Våra vindkraftsparker

Vi är involverade i alla skeden av vindkraftsprojektens livscykel. 

Läs mer

Hållbarhet

Vår kärnverksamhet är själva basen för vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer