Långsiktig finansiering och partnerskap säkrat för vindparken Korpilevonmäki

I november 2023 meddelade Ilmatar att investeringsbeslut fattats för vindkraftsprojektet Korpilevonmäki i Säkylä, sydvästra Finland. Vindparken består av sex moderna och högeffektiva turbiner med en total nominell kapacitet på 38,4 megawatt (MW) och ska sättas i drift 2025. Ett Power Purchase Agreement (PPA) finns på plats för elförsäljningen. Read More

Frågor och svar om solenergi

Tillsammans med vårt projektteam har vi sammanställt en lista med de mest brännande påståendena och frågorna om solkraft, och ger faktabaserade svar på de vanligaste påståendena och frågorna om solenergi. Read More

Ilmatar’s hybridpark i kommersiell produktion – 36 vindkraftverk står klara i slutet av året

Under de första dagarna i juni inleddes produktion av förnybar energi från de åtta första vindkraftverken i Ilmatars hybridpark i Alajärvi i Södra Österbotten, med en nominell effekt på 48 MW. I slutet av 2023 är vindkraften i full drift med nominell effekt på 220 MW, från 36 vindkraftverk. Under de närmaste åren ska parken därefter byggas ut med en 150 MWp solcellspark och ett kompletterande batterilager på 25 MW. Read More