4.4.2024

Ett år av handling och förändring – Ilmatars Hållbarhetsrapport för 2023 ute nu

Vi har idag publicerat vår hållbarhetsrapport för 2023 – en omfattande genomgång av alla miljömässiga, sociala och företagsansvarsteman som är relevanta för vår verksamhet. Den presenterar de framsteg som vi gjort i vårt hållbarhetsarbete under 2023 och även de frågor vi planerar att utveckla under 2024.   

Under 2023 godkändes vår ESG-strategi för åren 2024–2027 och vi genomförde en dubbel väsentlighetsanalys. Denna hållbarhetsöversikt beskriver de hållbarhetsfrågor som våra intressenter har definierat som mest väsentliga för vår verksamhet.     

– Under fjolåret tog vårt hållbarhetsarbete och -rapportering stora och konkreta steg framåt. Jag är mycket nöjd med att vi nu kan presentera en rapport som innehåller mer data om våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Samtidigt är vi också mycket motiverade att utveckla vårt arbete ytterligare för att möta de förändrade kraven och göra vår hållbarhetsrapportering ännu mer omfattande, säger Vilma Wiitakorpi Björkman, Vice President, Communications, Marketing & ESG på Ilmatar.   

Ilmatars Hållbarhetsrapport 2023 finns att läsa på finska och engelska. Den är framtagen enligt etablerade internationella riktlinjer och standarder och har utarbetats med hänvisning till Global Reporting Initiatives (GRI) principer för hållbarhetsrapportering. Läs vår hållbarhetsrapport här (på engelska).