Vi arbetar för en renare framtid

Ilmatar Energy

Ilmatar är ett finskt energibolag och en oberoende kraftproducent som fokuserar helt på förnybar energi. Ilmatar grundades 2011. Vår verksamhet varierar från nyetablering och konstruktionsstyrning till styrning av tillgångar i egen drift och detaljhandel av förnybar energi, samt att vara en ledande och långsiktig leverantör av PPA (power purchase agreement) i Finland.

Ilmatars vindkraftsparker byggs utan ekonomiskt stöd och Ilmatar äger vindkraftparkerna under hela driftstiden.

Ilmatar ägs av företagets grundare, privata investerare, fonder som hanteras av Omnes Capital, och företagets styrelse.

Ilmatar Energy Group omfattar flera utvecklingsföretag och Ilmatar Service Oy, som ansvarar för den tekniska och kommersiella driften av vindkraftsparkerna.

Ilmatar grundades i Finland och huvudkontoret ligger i Helsingfors. Vi har också kontor i Malmö, Mariehamn, Uleåborg, Tammerfors och Kuopio.

Ilmatar – Energi att vara stolt över

Vår mission

 

Säkerställa en hållbar framtid genom att producera energi att vara stolt över med diversifiered, flexibel och snabbt växande tillgångsportfölj i nordiska länder.

Vi lever som vi lär

Expertis
Ansvar
Föregångare
Hållbarhet

Enbart förnybar energi sedan företagets grundande

Vi på Ilmatar är övertygade om att ren och förnybar energi är lösningen. Vi kan tillsammans göra skillnad genom att ställa om elektricitetsproduktionen och förändra det sätt på vilket vi säljer och köper den.

Vår mission är att driva och äga en av världens största samlade produktionskapaciteter för förnybar energi i Finland och övriga Norden.

För oss är ren och förnybar energi inte bara en handelsvara. En omställning till förnybar energi är central i vår strävan att stoppa klimatförändringarna. Energiproduktionen måste vara utsläppsfri och helt igenom hållbar. Vi vill gå i bräschen för denna omställning.

Vi tar ansvar för våra projekt från början till slut

Till skillnad från traditionella nytto- och energibolag är vi delaktiga i varje enskilt steg av den förnybara energiprocessen. Vi projekterar, utvecklar, finansierar, konstruerar samt driver anläggningar för produktion av förnybar energi.

Vi har mer än tio års erfarenhet av utveckling och leverans av nyckelfärdiga vindkraftparker på totalentreprenad. Under denna tid har vi skaffat oss unika erfarenheter av genomförandet av dessa projekt. Allt börjar med att hitta de bästa etableringsplatserna och koncepten. I början av varje projekt är vi också ansvariga för förvärv av marken för att säkra tillstånd och all kommunikation, konstruktion, utvärdering, rapportering, tillkännagivanden och de tekniska aspekterna av projekten. När alla nödvändiga tillstånd är på plats för projektets genomförande, väntar den finansiella planeringen av investeringsbeslutet.

Vi utvecklar och bygger vindkraftsparker för att äga dem. Vi samarbetar uteslutande med partners och investerare i världsklass. Det betyder att vi har goda kunskaper om finansieringsprocessen för förnybar energi och de krav som ställs.

Det betyder att vi tillsammans kan erbjuda en perfekt blandning av kunskap och erfarenhet för att driva vår vision om ett samhälle baserat på förnybar energi. I oss finner du en samarbetspartner vars kunskap har etablerats under flera år av praktiskt arbete.

Våra verksamhetsområden

Vi utvecklar

Utveckling av
vindkraftsprojekt

Vi bygger

Konstruktion
på plats

Vi driver och äger

Teknisk, kommersiell
och tillgångsförvaltning

Omställningen från fossila bränslen till ren och förnybar energi är århundradets investeringsmöjlighet, och det betalar sig att ligga i framkant.

Finansiering och investering

Genom vårt aktiva engagemang och samarbete med finansiärer, har vi blivit experter på finansiering av förnybar energi. Det betyder att våra projekt får icke-regressfinansiering från de mest konkurrenskraftiga internationella låneföretag. Genom att kombinera vår utmärkta finansiella och tekniska know-how lyckas vi ofta få finansiering för flera projekt samtidigt.

 

Brinner du också för förnybar energi?

Vi söker alltid nya motiverade medarbetare, nya samarbetspartners och investerare. Kontakta oss gärna om du också vill göra skillnad.

Kontakta oss