Så arbetar vi med hållbarhet

Bolagsstyrning

Hållbarhet finns i Ilmatars DNA

Hållbarhet är inte bara viktigt för oss på Ilmatar, det är själva anledningen till att vi existerar. Hela vår affärsmodell bygger på att vi ska bidra till att lösa en av vår tids stora utmaningar: klimatkrisen.
För att upprätthålla en ansvarsfull verksamhetskultur och en välmående arbetsgemenskap har vi satt upp och förbundit oss att följa ett antal etiska principer:

Vår uppförandekod (Code of Conduct)

Ilmatar Data Protection and Information Security Policy

 

 

Rapportering vid oro eller överträdelser – Whistleblowing

På Ilmatar har vi infört en rapporteringskanal där alla kan rapportera oansvarigt agerande eller överträdelser kopplade till Ilmatar Energy AB samt alla koncernens bolag.

Tillgång till vår rapporteringskanal (whistleblowing)

Anmälan kan gälla till exempel: 

 • Mutor 
 • Korruption 
 • Penningtvätt 
 • Grå ekonomi 
 • Ojust konkurrens 
 • Brott mot mänskliga rättigheter 
 • Miljöbrott 
 • Arbetarskydd 
 • Dataskydd 
 • Arbetsmiljö 
 • Annat oetiskt agerande 

Införandet av rapporteringskanalen baserar sig på EU:sWhistleblower-direktiv.

Syftet med kanalen 

Rapporteringen sker anonymt och krypterat för att skydda informationen. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt, och det är inte möjligt att spåra anmälare om personen inte frivilligt har delat sina personuppgifter som en del av anmälan. Den som rapporterar har rätt att överklaga hos dataombudsmannen om den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett sätt som strider mot  regelverken för dataskydd. 

Om du tänker skicka in en anmälan kom ihåg att spara koden som du får från systemet för att kunna följa upp din anmälan och hur behandlingsprocessen fortskrider. Vi svarar på anmälan inom sju (7) dagar. Tänk på att du även kan ge vanlig feedback direkt till personen du önskar kontakta:

Via e-post:[email protected] 

Via post: Kanalkajen 1, 00160 Helsingfors 

Våra medlemskap

Ilmatar är medlem i:

 

FIBS,Nordens största nätverk för ansvarsfullt företagande.

FIBS hjälper företag att lära sig om hållbar utveckling och främja möjligheter till ansvarsfullt företagande. Som en medlem i FIBS har vi förbundit oss att bedriva ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet, främja företagens sociala ansvar samt bidra till att lösa lokala, nationella och globala problem.

 

Finnish Wind Power Association (STY)

STY är en påverkansorganisation för vindkraftsindustrin , som samlar individer, företag och andra aktörer med intressen i vindkraftssektorn. Föreningen grundades 1988 och delar information samt stöder utvecklingen och driften av vindkraftsindustrin i Finland. 

 

Energiateollisuus ry (ET)

Energiateollisuus ry (ET) är energisektorns affärs- och arbetsmarknadspolitiska intresseorganisation och representerar företag som producerar, upphandlar, överför och säljer el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla samt tillhandahåller relaterade tjänster.
Energiföretagen har tillsammans åtagit sig att i Finland skapa ett av världens första koldioxidneutrala energisystem. Branschens ansvarsriktlinjer samlar de mest väsentliga temana, prestationerna och målen för en mer hållbar energisektor. Målet är att skapa en gemensam syn på branschens hållbarhetsagenda och det gemensamma arbetet för att uppnå dem.


Auringosta Energiaa

Ilmatar är en del av konsortietAuringosta Energiaa, som främjar byggandet av solenergi i Finland.  Tillsammans med andra producenter av förnybar energi är vi villiga att utveckla Finlands solenergiindustri och redo att investera totalt mer än 10 miljarder euro i ny solenergi i Finland under de närmaste åren. Solkraftsprojekt skapar livskraft, arbetstillfällen och skatteintäkter till sina regioner. Solenergi minskar därtill kommunernas koldioxidavtryck och ökar Finlands energisjälvförsörjning.