13.7.2023

Ilmatar har startat skogsplanteringsarbetet – koldioxidlagring på 7 200 ton under tallarnas livstid

Ilmatar och organisationen Istutapuita.fi har samarbetat sedan 2022. Genom detta samarbete ersätter Ilmatar avverkningen som orsakas av konstruktionen av förnybar energi och bidrar till Finlands arbete med kolupptag och begränsning av klimatförändringar samt skogsskötsel på lång sikt.
– Träden som vi planterar i samarbete med Ilmatar kommer att lagra cirka 600 kilo koldioxid per träd under deras livstid. För de 12 000 plantorna blir det totalt 7 200 ton, säger Timo Tammenaho, VD för Istutapuita.fi.

Ilmatar har börjat plantera träd på ett sex hektar stort område i Sonkajärvi, Östra Finland, vilket är ett dränerat torvområde som tidigare användes för torvproduktion. Syftet med detta initiativ är att kompensera för avverkning som sker vid konstruktion av förnybara energianläggningar. Att öka antalet träd anses vara en av de mest effektiva metoderna för att sakta ned global uppvärmning. Genom att odla nya skogar kan koldioxid i atmosfären fångas och lagras i trädbiomassa, vilket minskar dess påverkan på klimatet.

När träd planteras på tidigare torvproduktionsområden kan utsläppen orsakade av marken också slutligen stoppas. Detta har stor betydelse när man betraktar den övergripande påverkan på klimatet.

– Träden som vi planterar i samarbete med Ilmatar kommer att lagra cirka 600 kilo koldioxid per träd under deras livstid. För de 12 000 plantorna blir det totalt 7 200 ton, säger Timo Tammenaho, VD för Istutapuita.fi.

Koldioxidlagring hos träden som planteras av Ilmatar motsvarar årliga koldioxidutsläpp från cirka 700 finländare. Vanligtvis planteras cirka 2 000 plantor per hektar. Den befintliga vegetationen på området används också, och trädsorten som planteras i Sonkajärvi är tall. Biodiversitet beaktas i skogsskötseln och syftet är att bevara naturligt förekommande trädsorter som björk. Den planterade skogen förväntas växa i minst 100 år.

Timo Tammenaho och Olli Kinnunen från Istutapuita.fi inspekterar planteringsområdet i Sonkajärvi.

– I Finland sköts skogen generellt sett väl, vilket möjliggör snabb skogstillväxt och ökar kapaciteten för kolsänkor. Trä används ofta för industriändamål precis när skogen har nått mogen ålder, vilket resulterar i att kolsänkor försvinner. Vi vill introducera en modell där skogstillväxt och skötsel mer styrs av naturvärden, vilket möjliggör skogstillväxt med ett långsiktigt perspektiv och bättre beaktande av biodiversitet, förklarar Timo Tammenaho, VD för Istutapuita.fi, angående samarbetet med Ilmatar.

– Som företag vill vi aktivt bidra till att bevara och förbättra biodiversiteten samt öka kolsänkorna. När vi bygger ren, nordisk förnybar energi behöver vi tyvärr ta bort en del träd. Vi kompenserar för detta genom att plantera nya skogar i samarbete med organisationen Istutapuita. Förhoppningsvis kan vi samtidigt skapa en ny arbetskultur inom förnybar energi, säger Erkka Saario, chef för Ilmatars projekt.

Ilmatar utvecklar för närvarande sol- och vindkraft i Finland och Sverige. I Finland inkluderar vindkraft både landbaserade och havsbaserade vindkraftsparker. Sammantaget motsvarar all planerad förnybar energiproduktion en total nominell effekt på 20 gigawatt, och detta tal förväntas troligen stiga.

Istutapuita.fi är en finsk organisation som erbjuder en enkel och begriplig tjänst för att bromsa klimatförändringen genom att plantera träd och därigenom öka kolsänkorna. Målet är också att hjälpa privatpersoner och företag att hitta sätt och områden för att minska sin koldioxidavtryck. Tjänsten omfattar redan 77 hektar områden som under sin livstid förväntas binda cirka 90 miljoner kilo koldioxidutsläpp.