20.10.2023

Ilmatar lanserar två nya projektområden – Bothnia & Bothnia West i Finlands EEZ 

Finlands statsråd har nu beviljat undersökningstillstånd för Ilmatar Offshores två nya projektområden Bothnia och Bothnia West i den finska exklusiva ekonomiska zonen (EEZ). 
– Det här är ett massivt område som skapar stort potential för utvecklingen av energiintensiva industrier i närliggande områden, säger Anna Häger, regionchef för Ilmatar Offshore. 

Ilmatar Offshore har identifierat två nya områden lämpliga för havsbaserad vindkraft i den finska exklusiva ekonomiska zonen (EEZ). Projektområdena kallas Bothnia och Bothnia West och är belägna mitt i Bottenhavet, cirka 100 kilometer utanför Finlands västkust. 

– Det här är ännu ett steg vi på Ilmatar tar för att stärka vår position som den ledande oberoende kraftproducenten i Norden och även ett tecken på vår förmåga till tillväxt och långsiktighet i en ständigt föränderlig marknadsmiljö, säger Anna Häger, regionchef för Ilmatar Offshore. 

I år driftsätter Ilmatar åtminstone sex landbaserade vindparker och en storskalig solpark i Finland och alldeles nyligen fick vi byggnadstillstånd för den första storskaliga solparken på 55 MWp i Knihult i Sverige. Våra projektområden för havsbaserad vindkraft är nu sju stycken, och dessa lägger grunden för vår verksamhet som energibolag på lång sikt. 

Bothnia och Bothnia West är tillsammans det största utvecklingsområdet för havsbaserad vindkraft i Finland. Undersökningstillståndet täcker en area på nära 2200 km2

– Grovt uppskattat kan här rymmas en vindkraftspark med kapacitet på över 6 GW. Det innebär stora möjligheter för fossilfri elektrifiering i Finland och Sverige, säger Jori Sihvonen, projektledare för Ilmatars offshoreutveckling i Finlands EEZ. 

Undersökningstillståndet innebär att havsbottenundersökningar, detaljerade mätningar och utvärdering av det aktuella tillståndet i projektområdet kan inledas. Ilmatar har redan inlett arbetet med miljökonsekvensbeskrivning i samarbete med Ramboll Finland och de praktiska undersökningarna inleds tidigt under 2024. 

– Om projektet blir verklighet kan elproduktionen sättas i drift redan i början av 2030-talet. Det vi som utvecklare och oberoende energiproducent behöver nu, för att kunna förverkliga detta och andra havsbaserade vindkraftsprojekt i den ekonomiska zonen, är statlig vägledning kring hur man får exklusivitet för den faktiska utvecklingen av områdena, säger Jori Sihvonen. 

Projektfakta

Bothnia 

Undersökningsområde: 1395 km2
Djupförhållanden: 60-120 m​

Bothnia West ​ 

Undersökningsområde: 803 km2​
Djupförhållanden: 35-120 m

Avstånd till kusten:  

  • 80 km till Sastmola/ Merikarvia  
  • 84 km till Kristinestad/ Kristiinankaupunki 
  • 94 km till Björneborg/ Pori 
  • 100 km till Nystad/ Uusikaupunki 
  • 94 km till Raumo/ Rauma 
Bothnia- ja Bothnia West -projektområden.