19.12.2023

Ilmatar och Polar Night Energy samarbetar för vidareutveckling av sandbatterier

Ilmatar har ingått ett samarbetsavtal med Polar Night Energy (PNE), ett finskt bolag känt för sin banbrytande modell för energilagring i sand. Tillsammans vidareutvecklar Ilmatar och PNE sandbatterierna, som ska användas för att upprätthålla och förbättra balansen i elnätet och även ökar lönsamheten för energiproducenter. 

Ilmatar och Polar Night Energy har ingått ett samarbetsavtal med syftet att utforska lagring av förnybar energi med hjälp av PNE:s uppmärksammade sandbatteri. En av de största utmaningarna med väderberoende energikällor är att produktionen vanligtvis är som störst när elpriserna är låga. Energilagring bidrar till att balansera elnätet och ökar lönsamheten i produktionen. Samtidigt skapas även nya affärsmöjligheter. 

Ett av de innovativa bolag som bygger in flexibilitet i energisystemet är PNE, som just nu utvecklar en version av sitt sandbatteri som kan omvandla värme lagrad i sand tillbaka till elektricitet genom P2H2P-systemet (Power-to-Heat-to-Power). Överskottsenergi lagras som värme under perioder med hög produktion, och levereras sedan från lageranläggningen till marknaden under perioder med låg eller ingen produktion. 
– Att utveckla kostnadseffektiva, storskaliga och flexibla energilagringsmetoder är vägen framåt för den förnybara energmarknaden. Därför ser vi det som mycket viktigt att engagera oss i Polar Night Energys innovationsarbete, säger Katja Koponen, New Business Development Manager hos Ilmatar. 

Ilmatars projektutvecklare Samuel Heino och affärsutvecklingschef Katja Koponen tillsammans med Polar Night Energys CTO Markku Ylönen och projektledare Liisa Naskali (från vänster till höger) vid Ilmatars vindkraftverk i Humppila-Urjala. Foto: Marjaana Malkamäki

Systemet ska nu utformas och kommersialiseras inom ramen för ett tvåårigt utvecklingsprojekt, där Ilmatar är en av de första aktörerna att ingå ett samarbete. Ilmatar deltar i utvecklingsarbetet såsom en av de ledande oberoende kraftproducenterna i Norden, och får på så sätt förtur till att investera i den senaste versionen av PNE:s sandbatterier. Ilmatar erbjuder i sin tur PNE möjlighet till kommersiella pilotprojekt integrerade i produktionsanläggningar för förnybar energi, så snart tekniken utvecklats till en lämpligt nivå. 

– Energilagring som integreras i vindparker underlättar styrningen av elproduktion till elnätet. Liknande framsteg sker även inom solenergi i takt med att produktionen ökar. Storskaliga lagringslösningar är avgörande för vår långsiktiga strategi att bygga ett renare energisystem, säger Markku Ylönen, Chief Technology Officer på Polar Night Energy. 

– Vi värdesätter Ilmatar som bolag och är mycket glada över vårt samarbete. Ilmatar fokuserar på vind- och solenergi samt energilagringslösningar och har ingen fossil produktion i bagaget. Detta stämmer helt överens med vår vision. Det är en ära att Ilmatar ser oss som en viktig teknikpartner.