14.11.2023

Ilmatar säkrar finansiering på 500 miljoner euro för att påskynda produktionen av förnybar energi

Ilmatar, ett nordiskt energibolag och en oberoende kraftproducent (IPP), har nått en milstolpe i form av en skuldfinansiering på gruppnivå om 500 miljoner euro. Transaktionen leddes av Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) via fonden Green Credit Fund 1, med delfinansiering av Kommunal Landspensjonskasse (KLP), P Capital Partners (PCP) samt konton som förvaltas av CIP. Finansieringspaketet inkluderar en utfäst tranche på 325 miljoner euro samt en icke-emitterad ökningsoption på 175 miljoner euro.

Affären accelererar ytterligare Ilmatars tillväxt inom produktion av förnybar energi och stärker bolagets position som en snabbt växande, ledande nordisk IPP. I linje med företagets långsiktiga strategi utvecklar, bygger, äger och driver Ilmatar sina parker för förnybar energi under hela livscykeln.

– Denna finansiering stärker vår position som IPP och gör att vi kan påskynda byggandet av förnybar energiproduktion i Finland och Sverige i enlighet med vår strategi. Vi är glada över att samarbeta med CIP och PCP för att driva på den gröna omställningen i Norden, kommenterar Ilmatars CFO Antti Sallila.

Med denna finansiering från CIP, dess medinvesterare och PCP har Ilmatar under de senaste fem åren sammantaget säkrat över en miljard euro i eget kapital och skuldfinansiering för sin tillväxtstrategi.

Ilmatar har snabbt vuxit till en ledande nordisk IPP. Bara i år tar bolaget i drift minst sex landbaserade vindkraftsparker och en solkraftspark i Finland, och landar då i en portfölj på cirka 1 GW förnybar energi i drift, under konstruktion eller i byggklar fas. Tillväxten i Sverige är stark – Ilmatar har med fokus på storskalig solenergiproduktion arrenderat tillräckligt mycket mark för att generera 4,2 terawattimmar solenergi per år vilket motsvarar energibehovet för cirka 210 000 villor. Bolaget utvecklar också havsbaserad vindkraft, energilagringskapacitet samt Power-to-X-lösningar i Sverige och Finland.

CIP är en global ledare inom greenfield-investeringar i förnybar energi och samarbetar med Ilmatar via sin Green Credit Fund I. Fonden är inriktad på privata projektfinansieringslån med efterställda riskegenskaper som stöder förnybara energiprojekt i Europa, Nordamerika och utvalda områden i Asien och Stillahavsområdet. Green Credit Fund I fokuserar på green- och brownfield-projekt inom infrastruktur för förnybar energi via direktinvesteringar, men också genom riskdelningstransaktioner.
– Vi är mycket glada över att samarbeta med Ilmatar och på så sätt påskynda utvecklingen och byggandet av projekt för förnybar energi i Sverige och Finland. Ilmatar har en stark ledningsgrupp och ett framgångsrikt track record inom förnybar energi. Jag ser detta som en viktig möjlighet för vår CI Green Credit Fund I att göra ett betydande bidrag till den gröna omställningen i Sverige och Finland via ett mycket starkt team, säger Jakob Groot, Partner på CIP och Co-Head för CI Green Credit Fund I.

PCP är en multistrategisk privat kreditinvesterare baserad i Stockholm och gör denna investering via sin Transition Fund, en fond fokuserad på skräddarsydda finansieringslösningar till projekt och företag med kapacitet att väsentligt bidra till samhällets pågående hållbarhetsomställning i Europa.  
– PCP är mycket nöjda med att kunna bidra till denna skräddarsydda finansiering som stöder Ilmatars utveckling som en oberoende kraftproducent, väl positionerad för att stödja Europas energisäkerhet och strävan till koldioxidneutralitet, säger Petter Lindblad, Director, PCP Transition.

KLP är Norges största pensionsfond. Bolagets samtliga investeringar ska vara förenliga med Parisavtalet och 1,5-graders målet.
– KLP ser fram emot att vara med och möjliggöra ytterligare tillväxt för Ilmatars portfölj av högkvalitativa projekt inom förnybar energi på den nordiska marknaden. Vi är övertygade om att denna investering kan ge en god avkastning till KLP:s ägare, säger Oliver Siem, Director Investments and Operations på KLP.

Under processen agerade Akereos Capital som sole bookrunner, strukturatör och exklusiv skuldrådgivare till Ilmatar. Linklaters samt Castren & Snellman agerade som långivarnas juridiska rådgivare medan Ashurst och Krogerus representerade Ilmatar.

Ytterligare information:
Antti Sallila, CFO, Ilmatar Energy, +358 40 513 2981, antti.sallila(a)ilmatar.fi
Vilma Wiitakorpi Björkman, VP, Kommunikation, marknadsföring & ESG, Ilmatar Energy, +358 50 308 0879, vilma.wiitakorpi-bjorkman(a)ilmatar.fi

******************

About Copenhagen Infrastructure Partners
Founded in 2012, Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) today is the world’s largest dedicated fund manager within greenfield renewable energy investments and a global leader in offshore wind. The funds managed by CIP focuses on investments in offshore and onshore wind, solar PV, biomass and energy-from-waste, transmission and distribution, reserve capacity, storage, advanced bioenergy, and Power-to-X.

CIP manages eleven funds and has to date raised approximately EUR 26bn for investments in energy and associated infrastructure from more than 150 international institutional investors. CIP has more than 400 employees and 12 offices around the world. For more information, visit www.cip.com

About P Capital Partners

PCP is a multi-strategy private credit investor committed to unlocking the full potential of companies in Northern Europe through enduring partnerships. Our collaborative approach delivers tailored financial solutions and strategic advice to our investee partners. Founded in 2002, we have made over 150 investments providing over EUR 4.5 bn to our investees. PCP is headquartered in Stockholm, Sweden

In 2022, PCP reached final close on the Transition Fund, dedicated to supporting Europe’s transition towards sustainability. With commitments of approximately EUR 700m, the fund thematically invests in support of the following goals: (i) accelerating the development of a carbon neutral society; (ii) supporting the development of the circular economy and; (iii) improving the sustainability characteristics of harder to abate sectors.

About KLP

Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) is Norway’s largest occupational pension fund with over 1000 employees and group assets under management of approximately 1000 billion Norwegian kroner. KLP is owned by Norwegian municipalities, counties, public sector health enterprises and companies that offer their employees public sector occupational pensions. At KLP thinking simultaneously about society, the environment and responsible investment is part of our daily operations.