12.4.2024

Ilmatar uppnår positiv klimatpåverkan år 2023

Under 2023 uppnådde Ilmatar en positiv klimatpåverkan vad gäller koldioxidutsläpp. Det betyder att klimatfördelar med vår verksamhet (carbon handprint) översteg koldioxidutsläpp som genereras av vår verksamhet (carbon footprint).

Vind- och solenergi är numera de mest kostnadseffektiva sätten att producera elektricitet. Då produktionen vid våra anläggningar startar kompenseras snabbt de koldioxidutsläpp som orsakas av byggandet. Beroende på teknik och effektivitet tar detta vanligtvis några månader.

– Ju mer förnybar energiproduktion vi bygger, desto snabbare kan vi uppnå en positiv klimatpåverkan för fler företag och industrisektorer. Vi har redan nått positiv klimatpåverkan i vår egen verksamhet och i våra projekt, men våra mål är ambitiösa eftersom vi vill vara ledande inom hållbarhet även över hela värdekedjan, säger Ilmatars ESG Manager Cecilia Hertzberg.

Ilmatar har mätt sitt koldioxidavtryck sedan år 2021. Beräkningarna utförs av en tredje part enligt internationella Greenhouse Gas Protocol. År 2023 var Ilmatars direkta och indirekta koldioxidutsläpp 84 300 ton koldioxidekvivalenter (det vill säga Scope 1,2 och 3), varav 99,5% var kopplade till byggandet av nya produktionsanläggningar. Våra direkta koldioxidutsläpp var endast 420 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar 0,5% av de totala utsläppen. Direkta utsläpp ökade något från föregående år på grund av företagets tillväxt och antalet anställda.

Ilmatars koldioxidavtryck 2023, kt CO2e

Då förnybar energi ersätter fossila bränslen minskar i sin tur den totala mängden koldioxidutsläpp från de nordiska energinäten. År 2023 var den positiva påverkan från Ilmatars verksamhet 163 900 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar utsläppen från över 17 000 finländare.

– Jag är stolt över att vi har uppnått positiv klimatpåverkan för fjolåret, men vårt arbete slutar inte där. Vi letar ständigt efter sätt att minska koldioxidutsläppen även från byggnation och inköp. Jag är övertygad om att vi kan göra framsteg även under 2024, säger Vilma Wiitakorpi Björkman, Vice President, Communications, Marketing & ESG på Ilmatar.

I vår hållbarhetsrapport för 2023 kan du läsa mer om varför vind- och solenergi orsakar utsläpp och vilken positiv klimatpåverkan vind- och solparker har efter produktionsstart. I rapporten redovisar vi årligen våra framsteg och nya mål inom hållbarhetsarbetet. Du hittar vår hållbarhetsrapport här.