21.2.2024

Långivare har förtroende för Ilmatar – innovativt upplägg för vindparken Pahkakoski omdefinierar byggandet av förnybar energi i Europa

Investeringsbeslutet för Pahkakoski vindpark som rapporterades i december 2023 visar att långivarna har högt förtroende för Ilmatar och bolagets förmåga att säkra finansiering för sina projekt inom förnybar energi.

I Pahkakoski vindpark byggs 30 turbiner med en nominell kapacitet på cirka 200 megawatt (MW) förnybar energi. Vindparken beräknas vara i drift senast 2026 och fyra långivare är involverade i den långsiktiga projektfinansieringen.

– En del av projektet finansieras genom lån från KFW IPEX-Bank, Nordic Investment Bank, BNP Paribas och Siemens Financial Services genom Siemens Bank. Återstående kapital kommer från Ilmatar. Ränterisken minskas genom ett långsiktigt SWAP-avtal, säger Jani Nurmi, Head of Commercial på Ilmatar.

För att påskynda projektets genomförande använder Ilmatar kontraktsmodellen TCI (Transport, Crane, and Installation). TCI-kontrakt är vanliga i USA och delar upp den traditionella OEM-leveransen (Original Equipment Manufacturer) och installationen mellan vindkraftverkstillverkaren och TCI-entreprenören. Pahkakoski vindpark blir ett av de första storskaliga projekten i Europa som byggs enligt TCI-modellen.

– Pahkakoski visar på vår förmåga att säkra konkurrenskraftig projektfinansiering även för satsningar som introducerar nya, innovativa lösningar, såsom TCI-konceptet, säger Jani Nurmi.

När vindparken i Pahkakoski sätts i drift producerar den cirka 600 gigawattimmar (GWh) ren och utsläppsfri el per år, vilket motsvarar elförbrukningen i nära 240 000 våningshus eller 30 000 eluppvärmda villor.

EU-lippu