26.1.2024

Långsiktig finansiering och partnerskap säkrat för vindparken Korpilevonmäki

I november 2023 meddelade Ilmatar att investeringsbeslut fattats för vindkraftsprojektet Korpilevonmäki i Säkylä, sydvästra Finland. Vindparken består av sex moderna och högeffektiva turbiner med en total nominell kapacitet på 38,4 megawatt (MW) och ska sättas i drift 2025. Ett Power Purchase Agreement (PPA) finns på plats för elförsäljningen.

Holländska Rabobank går nu in som finansiär för Ilmatars vindkraftsprojekt i Korpilevonmäki.

– Det handlar om en långsiktig projektfinansiering, där byggandet stöds genom lån från Rabobank och Ilmatar själva står för det egna kapitalet som krävs. Ränterisken är säkrad genom ett långsiktigt SWAP-avtal, säger Joonas Pernu, Ilmatars Investment Associate.

Ilmatar har även ingått ett tioårigt elförsäljningsavtal (PPA) med Mondelēz International för energin som ska produceras i Korpilevonmäki. Ett energiköpsavtal är ett långsiktigt upphandlingsavtal mellan en elproducent och en stor elkonsument eller en sammanslutning av mindre elköpare. I avtalet specificeras inköp av en viss mängd el till ett överenskommet pris under 10 till 20 år. Energiköpsavtal skapar förutsägbarhet och stabilitet för båda parter.