Projects

Harjanneva

Kauhajoki ja Kurikka Under utveckling

Harjanneva i siffror

75-100 mw

Totaleffekt

10

Antal kraftverk

2027

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Ilmatar förbereder en vindpark på cirka 75–100 MW i Kauhajoki- och Kurikka-området i Södra Österbotten. Harjanneva projekteringsområde är beläget i området mellan Ikkeläjärvi och Säkkijärvi, cirka 20 kilometer sydost om Kauhajoki centrum. I Kauhajoki planeras högst tio kraftverk. Dessutom undersöks placering av tre vindkraftverk i Kurikka. Området har i Södra Österbottens förbunds vindkraftsutredning valts till ett nytt område som ska utredas.

Kauhajoki stadsstyrelse godkände 1.11.2021 vid sitt möte Ilmatars planläggningsinitiativ om att inleda planläggning i Harjanneva i Kauhajoki och programmet för deltagande och bedömning (PDB) har framlagts till påseende från och med 24.2.2022.

Miljökonsekvensbedömningen (MKB) för Harjanneva vindkraftsprojekt har börjat och NTM-centralen i Södra Österbotten lade fram projektets MKB-program 23.2.2022. MKB-programmet för projektet finns tillgängligt på projektets MKB-webbplats på
https://www.ymparisto.fi/harjannevantuulivoimaYVA

 

Tidsplan för byggandet

Påbörjandet av byggandet i Harjanneva vindkraftsprojekt är planerat till ungefär 2025–2026 och produktionsstarten skulle vara cirka 2027.

 

Administration och drift

När vindparken har färdigställts kommer Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy att svara för en högklassig teknisk och kommersiell administration av den.

 

Ägande

Ilmatar driver Harjanneva vindkraftsprojekt mot byggfasen genom projektbolaget Ilmatar Kauhajoki Oy. Projektbolagets hemort är Kauhajoki.

 

Mer information om projektet lämnas av

Timo Laitinen
Project Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 40 550 5500
[email protected]