Projects

Harjanneva

Kauhajoki ja Kurikka Under utveckling

Harjanneva i siffror

75-130 mw

Totaleffekt

10

Antal kraftverk

2027

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Ilmatar förbereder en vindpark på cirka 75–130 MW i Kauhajoki- och Kurikka-området i Södra Österbotten. Harjanneva projekteringsområde är beläget i området mellan Ikkeläjärvi och Säkkijärvi, cirka 20 kilometer sydost om Kauhajoki centrum. I Kauhajoki planeras högst tio kraftverk. Dessutom undersöks placering av tre vindkraftverk i Kurikka.

Kauhajoki stadsstyrelse godkände 1.11.2021 vid sitt möte Ilmatars planläggningsinitiativ om att inleda planläggning i Harjanneva i Kauhajoki och programmet för deltagande och bedömning (PDB) har framlagts till påseende från och med 24.2.2022. Kauhajoki tekniska kommitté beslutade att öppna utkastet till plan för projektet för allmänheten den 31.10.2023.

Miljökonsekvensbedömningen (MKB) för Harjanneva vindkraftsprojekt har börjat och NTM-centralen i Södra Österbotten lade fram projektets MKB-rapporten 1.11.2023. MKB-rapporten för projektet finns tillgängligt på projektets MKB-webbplats på
https://www.ymparisto.fi/harjannevantuulivoimaYVA

 

Offentliga evenemang

Offentliga utfrågningar om MKB-beskrivningen, öppna för alla, kommer att hållas:

Tisdag 21.11.2023 kl. 18.00-20.00 på Ikkeläjärvi ungdomsgård Ilmola, Rytinevantie 6, 61880 Ikkeläjärvi (det offentliga mötet gäller också den anhängiga generalplanen för vindkraftsprojektet i Kauhajoki stad). Kaffe med start kl. 17.30.

Onsdagen den 22.11.2023 kl. 18.00-20.00 i Ilvesjoki ungdomsklubbs hus Toimela, Ilvesjoentie 691, 61760 Ilvesjoki, Jalasjärvi. Kaffe från kl. 17.30.

Evenemangen kan också följas på distans och en länk till evenemangen kommer att publiceras på webbplatsen https://www.ymparisto.fi/harjannevantuulivoimaYVA före evenemanget.

 

Tidsplan för byggandet

Påbörjandet av byggandet i Harjanneva vindkraftsprojekt är planerat till ungefär 2025–2026 och produktionsstarten skulle vara cirka 2027.

 

Administration och drift

När vindparken har färdigställts kommer Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy att svara för en högklassig teknisk och kommersiell administration av den.

 

Ägande

Ilmatar driver Harjanneva vindkraftsprojekt mot byggfasen genom projektbolaget Ilmatar Kauhajoki Oy. Projektbolagets hemort är Kauhajoki.

 

Mer information om projektet lämnas av

Timo Laitinen
Project Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 40 550 5500
[email protected]