Kouvola Under utveckling

Hatti i siffror

2026

Driftsättning

55 MWp

Totaleffekt

72 ha

Yta

Bakgrund

Projektet är i planeringsfasen. Projektet fortskrider till tillståndsprocessen under hösten 2023.

Ytterligare infromation

Miikka Frantti
projektutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 406 642 143
[email protected]