Projects

Hikiä

Hausjärvi Under utveckling

Hikiä i siffror

2025

Driftsättning

54 MWp

Totaleffekt

102 ha

Yta

Bakgrund

Ilmatar planerar en solkraftspark på cirka 100 hektar nära Hikiä, i Hausjärvi kommun. Projektets nominella kapacitet är cirka 54 MWp, och man räknar med att det kommer att tas i drift år 2025. Ansökningsdokumenten för tillstånd till projektet kommer att lämnas in i oktober.

Förvaltning och drift

Efter färdigställandet kommer den högkvalitativa tekniska och kommersiella förvaltningen av solparken att vara Ilmatars dotterbolag, Ilmatar Service Oy:s ansvar.

Ytterligare information

Timo Laitinen
projektutvecklinschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 550 5500
[email protected]

Inka Hirvonen
projektutvecklare
Ilmatar Energy Oy
+358 40 524 1881
[email protected]