Projects

Voimamylly

Humppila-Urjala I drift

Voimamylly i siffror

25,8 mw

Totaleffekt

6

Antal kraftverk

135 / 210 m

Navhöjd / Svephöjd

2023

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Vindkraftsområdet Humppila-Urjala är beläget norr om Humppila centrum och sydväst om Urjala centrum på gränsen mellan Egentliga Tavastlands och Birkalands landskap. Området används för skogs- och torvekonomi. Goda vindförhållanden, avståndet till bosättning och möjligheten att länka samman vindkraftsproduktionen med den övriga markanvändningen gör att platsen är väl lämpad för vindkraftsproduktion.

 

Projektförberedelser

För projektområdet har det upprättats delgeneralplaner för vindkraft, som godkänts av Humppila och Urjala kommunfullmäktige år 2015. Planerna tillåter vindkraftverk med en svephöjd på maximalt 210 meter i området. Projektets konsekvenser för miljön har bedömts mycket ingående i planläggningsprocessen.

Parallell användning av området för annan verksamhet, till exempel bärplockning, är fortfarande tillåtet även efter att vindkraftsparken tagits i drift.

 

Administration och drift

Sedan vindparken färdigställdes har Ilmatars systerbolag Ilmatar Service Oy svarat för en högklassig teknisk och kommersiell administration av vindparken.

 

Ägande

Projektbolaget Ilmatar Humppila-Urjala Oy förvärvade projekträttigheterna av Voimamylly Oy år 2019.

 

Nuläge

Byggandet började år 2021 och vindparken kommer att tas i kommersiell drift år 2022.

 

Mer information om projektet lämnas av

Harri Rauma
Byggherrechef
+358 50 374 6109
[email protected]