Projects

Huutokoski

Jorois Under utveckling

Huutokoski i siffror

2025

Driftsättning

70 MWp

Totaleffekt

85 ha

YTA

Bakgrund

Den planerade solkraftsparken i Huutokoski-området i Jorois ska byggas på en yta på cirka 85 hektar och kommer att producera elektricitet med en nominell effekt på 70 MWp.

Projektet är för närvarande i tillståndsskedet. Byggandet kan börja år 2024, och den preliminära tidpunkten för kommersiell produktion är år 2025.

Förvaltning och drift

Efter färdigställandet kommer Ilmatar att vara ansvarig för den högkvalitativa tekniska och kommersiella förvaltningen av solparken genom sitt dotterbolag Ilmatar Service Ltd.

Ytterligare information

Elviira Ritari
projectutvecklingschef
Ilmatar Energy Oy
+358 40 655 0337
[email protected]