Projects

Hyrsynkulma

Ypäjä Under utveckling

Hyrsynkulma i siffror

2025

Driftsättning

100 MWp

Totaleffekt

120 ha

Yta

Bakgrund

Den planerade solkraftsparken i Hyrsynkulma-området i Ypäjä är avsedd att byggas på en ungefärlig yta av 130 hektar och förväntas generera elektricitet med en nominell kapacitet på 100 MWp.

Projektet är i planeringsfasen och förväntas gå igenom tillståndsprocessen under hösten 2023. Produktionen av förnybar energi kan påbörjas år 2025.

Förvaltning och drift

Efter färdigställandet av den högkvalitativa tekniska och kommersiella förvaltningen av solparken kommer ansvaret att ligga på Ilmatars dotterbolag, Ilmatar Service Oy.

Ytterligare information

Anssi Duktig
projektutvecklare
Ilmatar Energy Oy
+358 50 462 8667
[email protected]