Projects

Isokeidas

Isojoki Snart i drift

Isokeidas i siffror

31 MW

Totaleffekt

5

Antal kraftverk

2023-2024

Driftsättning

Bakgrundsfakta

Isokeidas vindkraftsprojekt är beläget i Isojoki kommun i Södra Österbottens landskap. Utmärkta vindförhållanden, avståndet till bosättning och möjligheten att länka samman vindkraftsproduktionen med den övriga markanvändningen gör att platsen är väl lämpad för vindkraftsproduktion.

 

Tidsplan

Det planerade byggandet av Isokeidas vindkraftsprojekt inleddes 2022 och den kommersiella produktionen startar 2024.

 

Administration och drift

Efter att vindparkerna har färdigställts kommer Ilmatars dotterbolag Ilmatar Service Oy att svara för en högklassig teknisk och kommersiell administration av dem.

 

Ägande

Ilmatar äger Isokeidas vindkraftspark genom dotterbolaget Ilmatar Isokeidas Oy. Projektbolagets huvudkontor är Isojoki.

 

Ytterligare information

Tuomas Lapp
Projektchef
+358 40 653 8323
[email protected]